Bertoni forventer sorte tall: Bertoni har vært presset – forventer positivt driftsresultat i 2018

I september 2017 kjøpte kapitalfondet Vektor Kapital 60 prosent av aksjene i Bertoni. Det har gitt en kontanttilbakeførsel på 10 millioner danske kroner og en stabilisering av likviditeten.

Bertoni kommer ut av 2017 med sorte tall på bunnlinjen. Den nye eieren har skutt inn millioner i herretøykjeden, som driver 25 butikker i Norge og Danmark. 

På bunnlinjen for 2017 er det et overskudd på 3,3 millioner danske kroner. Det er første gang i pluss siden 2013 ifølge årsregnskapet. 

Annonse

Likevel betegner ledelsen i Bertoni ifølge Detailfolk at 2017 ikke har vært et tilfredstillende år. 

- Konsernet har i de første 9 månedene av regnskapsåret 2017 vært likviditetsmessig presset i et betydelig omfang, noe som har hatt en negativ innvirkning på årets resultat. 

Bertoni offentliggjør ikke sine omsetningstall, men de har ikke levd opp til forventningene, skriver ledelsen i årsregnskapet. 

I september 2017 kjøpte Vektor Kapital 60 prosent av aksjene i Bertoni of Denmark. 

- Det tilførte kapital, og en utvidet kredittramme har ført til en stabilisering av den likviditetsmessige situasjonen, skriver ledelsen i Bertoni. 

Bertoni forventer et positivt driftsresultat i 2018 blant annet som følge av at de skal satse på det tyske grossistmarkedet. 

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!