Bokhandler-kjede sikrer seg deler av konkurrent

Ark sikrer seg et tjuetalls Notabene-butikker.

Ark Bokhandel AS, et heleid selskap i Gyldendal ASA, har signert en betinget avtale med Nye Notabene AS om å overta et tjuetalls butikker, kommer det frem i en børsmelding.

Ark-oppkjøpet inkluderer butikkenes drift, eiendeler, varelager, de ansatte og deres kompetanse. Historisk omsetning i disse butikkene har, avhengig av endelig avtale, vært på om lag 125 millioner kroner.

Annonse

Den endelige kjøpesummen avhenger av antall butikker – og hvilke butikker – som inngår i den endelige transaksjonen. Kjøpet vil bli finansiert innenfor konsernets ordinære driftskapital og kredittrammer.

– Vi har funnet et godt hjem for disse butikkene

– Notabene har vært gjennom en krevende omstilling de siste årene, sier styreleder Reidar Mueller i Nye Notabene AS.

– Vi ser imidlertid at det fortsatt er utfordrende å drive lønnsomt i en bransje preget av lav vekst og tøff konkurranse fra både etablerte og nye konkurrenter. Notabenes eiere mener bokhandlerbransjen har behov for konsolidering, og ønsker å bidra til denne. Vi har nå funnet et godt hjem for disse butikkene, og arbeidsplassene og transaksjonen gir grunnlag for en bærekraftig og fremtidsrettet løsning også for den gjenværende virksomhet og butikker i Notabene, sier Mueller.

Avtalen er derimot avhengig av Konkurransetilsynets godkjennelse.

Vil øke konkurransen

– Butikkene som omfattes vil være på steder der Ark ikke er representert i dag, og avtalen vil dermed bidra til å opprettholde og øke konkurransen i de berørte lokale markedene, sier John Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal ASA og styreformann i Ark Bokhandel AS.

Han mener at dersom avtalen gjennomføres, vil den bidra til å sikre og styrke tilgjengeligheten til bøker.

– Aktive bokhandlere godt representert i hele Norge er viktig for å sikre spredning av litteratur, sier Thuv.

Nye Notabene AS

Annonse
  • Består totalt av 105 butikker
  • Cirka 560 ansatte i selskapet
  • Omsetning 2015: 470 millioner kroner
  • Resultat før skatt 2015: 4,5 millioner kroner

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!