E-handel er nå Postens viktigste vekstområde

Posten Norge økte omsetningen i første halvår. Mens vi nordmenn sender stadig færre brev, så gir samtidig den digitale utviklingen vekst for e-handel og nye muligheter for sikker digital post.

Posten Norge som inkluderer blant annet bring, økte omsetningen med 541 millioner kroner, eller 4,7 prosent, i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt omsatte konsernet i første halvår for 12 043 millioner kroner.

Driftsresultat før engangseffekter og nedskrivinger (EBITE) ble 312 millioner kroner, som er 88 millioner kroner, eller 39,6 prosent, høyere enn i første halvår 2013. Økningen skyldes i hovedsak oppkjøp, vekst innen pakker og valutaeffekter.

Annonse

Det er Logistikksegmentet som har bidratt til resultatfremgangen med vekst i Norge for gods og grenseoverskridende pakker. I Postsegmentet fortsetter volumene å falle for adresserte brev.

- 2014 har så langt vært et godt år for Posten Norge. I tillegg til omsetningsvekst har vi god effekt av flere forbedringstiltak, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS i en pressemelding.

Digitaliseringen gir nye muligheter for selskapet. E-handel er nå Postens viktigste vekstområde. Per 1. halvår økte omsetningen fra netthandelsprodukter med 9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig fører digitaliseringen til færre fysiske brev. I 1. halvår falt adresserte brevvolumer med 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Størst er nedgangen innen offentlig post med 8 prosent hittil i år, hvorav 11 prosent i andre kvartal.

– Vi begynner å se effekten av at det offentlige skal gå over til å sende post digitalt til borgerne. Også her vil Posten ligge i forkant. Ved å satse på sikker digital post, Digipost, vil vi være med og forenkle og fornye det norske samfunnet, sier Mejdell.

(Foto: Birger Morken hos Posten Norge)

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!