ESA godkjenner 350-kronersgrensen

Nå har EFTAs styringsorgan sagt sitt om den norske tollfrigrensen som ble innført 1. januar i fjor. Hovedorganisasjonen Virke vet ennå ikke om de kommer til å anke vedtaket.

At sendinger fra utlandet med en verdi på under 350 kroner er toll- og avgiftsfrie, innebærer ikke statsstøtte, fastslår EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Hovedorganisasjonen Virke, som i oktober i fjor klaget inn den nye tollfrigrensen til ESA, sier til Netthandel.no i dag at de ennå ikke har fått lest det 19 sider lange vedtaket. De sier at det derfor er for tidlig å kunne si noe om hva de vil foreta seg, og om de kommer til å anke vedtaket.

Annonse

Klaget inn tollfriøkning

I oktober i fjor mottok ESA en klage fra Virke.

Harald J. Andersen.
Harald J. Andersen. Foto: Virke

- Vanligvis handler en klagesak om at en nasjonalstat gir ulovlig støtte til eget næringsliv. Her er det omvendt, tollfrigrensen gir utenlandske nettbutikker en fordel, påpekte Harald J. Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke overfor Netthandel.no i november i fjor.

Andresen kunne den gang ikke gi noen forklaring på hvorfor NHO eller Virke ikke har klaget inn tollfrigrensen tidligere. Men i sitt brev til ESA mener Virke at økningen av grensen fra 200 til 350 kroner 1. januar i fjor gjør at regjeringen har laget en ny form for støtte som kan være i strid med EØS-avtalen.

ESA er uenig med Virke

I en pressemelding onsdag skriver ESA at saksbehandlingen er avsluttet.

NTB skriver at et avgjørende moment for ESAs vurdering om at 350-kronersgrensen ikke er ulovlig statsstøtte, er at fritaket ikke favoriserer enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, slik EØS-avtalen om statsstøtte krever.

Overvåkingsorganet slår fast at grensen er en naturlig del av et velfungerende sett med tollregler, og er med på å sikre effektiv tollbehandling av importvarer til Norge.

Tidligere var grensen for hva man kunne handle i utenlandske nettbutikker 200 kroner.

Annonse

I januar 2015 ble grensen økt til 350 kroner, men summen inkluderer nå frakt og forsikring.

Dette er ESA:

  • EFTA Surveillance Authority (ESA) er EFTAs overvåkningsorgan.
  • ESA kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen, som gir landene tilgang til det indre markedet i EU.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!