– Forenklet tollbehandling vel så viktig

I forbindelse med den økte tollfrigrensen, heves også verdigrensen for forenklet tollbehandling av netthandelspakker fra 1000 til 3000 kroner. Vel så viktig for norske forbrukere, mener Posten.

Regjeringens forslag om å heve grensen for avgiftsfri vareimport har fått mye oppmerksomhet i media. Forslaget om å heve verdigrensen for forenklet tollbehandling av netthandelspakker fra 1000 til 3000 kroner er mindre kontroversielt, og er etter Postens oppfatning vel så viktig.

– Posten har lenge tatt til orde for en utvidelse av ordningen med enklere tollbehandling og sendte tidligere i år brev til finansminister og samferdselsminister. Her foreslo vi å heve verdigrensen og argumenterte for hvorfor vi mener dette er viktigere enn å øke fribeløpet. Nå ser det ut som vi får gjennomslag, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge i en pressemelding.

Annonse

Posten tilbyr i dag forenklet fortolling for 135 kroner, mens ordinær fortolling koster det dobbelte; 270 kroner. Når verdigrensen fra nyttår heves fra 1000 til 3000 kroner, vil de aller fleste fortollingspliktige pakker til norske forbrukere kunne fortolles forenklet.

– Forenklet fortolling er veldig arbeids- og kostnadsbesparende i forhold til ordinær tollbehandling. Det betyr bedre service, lavere pris og raskere fremsending av utenlandske pakker til norske forbrukere, sier konsernsjefen.

(Foto: Nils Midtbøen, Posten Norge)

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!