– Frykter butikkdød og øde kjøpesentre

Norske butikkjeder er ikke forberedt på den tøffe omstillingen som kommer i årene fremover, hevdes det i en ny undersøkelse.

- Varehandelen lekker hver måned opp mot to milliarder kroner til netthandelen. Lekkasjen er økende, samtidig som driftskostnadene til de fysiske butikkene øker. Likevel mangler mange norske retail-kjeder en strategi for å møte utviklingen.

Dette sier Morten Rynning, daglig leder i det teknologiske innovasjonsbyrået Aispot.

Annonse

Han frykter norsk handel står overfor butikkdød og tomme kjøpesentre som følge av for lite innovasjon i bransjen.

Uttalelsen bygger på en fersk undersøkelse gjort av FivrillAnalyse AS på oppdrag for Aispot i samarbeid med Virke og Innovasjon Norge. I januar og februar i år er markedssjefer eller daglige ledere i 50 kjeder vært gjennom et personlig telefonintervju. Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge kjedenes tiltak og strategier for å imøtekomme en økende lekkasje fra varehandel til netthandel.

Se spennende funn fra undersøkelsen lenger ned i artikkelen!

Positivisme i hovedstaden

Men alt er tydeligvis ikke bare sorg og elendighet for den tradisjonelle butikkbransjen.

Netthandel.no skrev nylig at revatilisering og satsing på nye konsepter har blitt god butikk for flere aktører i Oslo sentrum. Februar ble en bra omsetningsmåned for magasiner og kjøpesentre i Oslo sentrum. Omsetningen økte med 12, 8 prosent sammenlignet med februar i fjor, viser tall fra Oslo Handelsstands Forening (OHF).

– Dette viser at å revitalisere kjøpesentre og magasiner – og satse på nye konsepter – har vært vellykket. Oslo sentrum kan tilby et mangfold som ingen andre handelsområder i Norge kan by på, uttalte Lars Fredriksen, utviklingssjef i OHF.

Innovasjon - eller butikkdød?

Nesten én av tre kjeder opplever ikke lekkasjen til netthandelen som noen trussel, og planlegger å fortsette som før, ifølge undersøkelsen fra FivrillAnalyse. Rynning er ikke like positiv som det OHF er med tanke på magasiner og kjøpesentre. Han frykter norsk handel ikke er forberedt på den tøffe omstillingen som vil skje når netthandelen overtar en større del av omsetningen til de fysiske butikkene.

Veksten i netthandelen med varer var på over 11,1 prosent i fjor ifølge Virkes eHandelsbarometer - og denne veksten vil trolig fortsette også fremover.

Annonse

Samtidig viser veksten i fysiske butikker en flat utvikling - der pris og ikke volum vil drive veksten i inneværende år, ifølge Virke.

Newsec har også i sin markedsrapport uttrykt bekymring, og spår 10 prosent omsetningsfall i norske kjøpesentre innen 2020.

Kjedene satser på egne nettbutikker

Ifølge en kartlegging fra Virke har 55 prosent av retail-kjedene i dag nettbutikk, samtidig som stadig flere har planer om å komme seg på nett. I følge undersøkelsen for Aispot og Virke, så planlegger ytterligere 8 prosent å etablere nettbutikk i 2016/2017. Men det gjør også leverandørene deres, samtidig som «pure-playerne» på nett forbedrer sine konsepter ytterligere.

Aispot og Rynning regner med at dette vil presse marginene i varehandelen ytterligere, samtidig som mer av kjedenes omsetning flyttes fra butikk til nett.

Resultatet blir at en økende andel fysiske butikker vil bli ulønnsomme.

- I dag ser vi klart at det er en forventning fra forbrukerne om at fysiske butikker også skal ha nettbutikk. I følge Virkes eHandelsbarometer har over 50 prosent av de under 40 år en forventning om at fysiske butikker også har en nettbutikk. Norske forbrukere ligger i verdensklassen hva gjelder bruk av nye teknologiske løsninger, og omfavnet digitaliseringen – men mange norske kjeder henger i dag dessverre etter, sier Johanne Kjuus, fagsjef handel i Virke, før hun fortsetter:

- Ser vi på utlandet så skjer det mye mer innovasjon, og omstillingen har kommet lenger både hos store kjeder og kjøpesentre. De satser på brukeropplevelse, teknisk innovasjon, personlige tjenester og kundelojalitet som knytter nett og fysisk butikk sammen, og her er det et potensiale for norske kjeder til å bli enda bedre.

Funn fra undersøkelsen:

  • 55 prosent av norske kjeder har allerede egen nettbutikk i dag (Virke sine tall). Ifølge kartleggingen planlegger ytterligere åtte prosent egen nettbutikk i 2016/2017.
  • Ni av ti kjeder benytter digital markedsføring i sosiale medier (88 prosent). Ytterligere fire prosent planlegger å bruke disse kanalene fremover.
  • Av planlagte tiltak vil 14,6 prosent satse på mobil betaling og nye betalingsformer i 2016/17.
  • Åtte prosent av kjedene planlegger å ta i bruk mobil markedsføring og nettvarder/Beacons i løpet av 2017. I dag har 18 prosent aktiviteter innen dette området – slik at én av fire kjeder antas å ha dette i bruk innen 2018.
  • Hovedtyngden av kjedene har som strategi å bedre kunde- og kjøpsopplevelsen i egne butikker (78,6 prosent). Litt under halvparten planlegger å bruke ny teknologi for å bedre denne brukeropplevelsen.
  • Opplevelsen av en krise i varehandelen er ikke-dominerende. 30,4 prosent oppgir at de ikke har strategi om å gjøre seg mindre avhengig av fysisk butikk.
  • Konklusjon fra kartleggingsbyrået: «Vårt inntrykk er at kjennskapen til ulike tekniske løsninger fortsatt er lav blant de fleste respondentene. 32 prosent er totalt ukjente med mobil markedsføring og beacons i butikk.»

Fremtidens butikker

Aispot og Virke har begge kartlagt internasjonale trender og ny teknologi innen varehandelen.

- Vi ser at fremtidens butikker vil bli mindre og fungere mer som rene showroom, der varene prøves og velges, mens varene i etterkant sendes fysisk til kundene fra sentrallagre. Ikea tester nå i år ut dette konseptet i Ålesund og Tromsø – med foreløpig gode resultater, sier Kjuus.

En annen retning for fremtidens butikk,, er bruk av ny teknologi for å skape opplevelser og en interaksjon med kunden i butikk, ifølge Rynning.

- Her er både interaktive speil, body scanning, bruk av beacons (nettvarder), VR (viritual reality) og interaktive skjermer muligheter som kan testes ut for å gi kunden en bedre butikkopplevelse.  Kunden ser i stadig større grad på shopping som en opplevelse, og det handler om å finne ut hvordan kjedene kan utnytte seg av ny teknologi for å skape bedre brukeropplevelse og økt lojalitet, mener han.

«Innovation Labs»

Aispot og Virke verker begge for opprettelsen av såkalte «Innovation Labs» for å kunne være med i kampen om det globaliserte markedet.

- Norsk varehandel trenger en felles Innovation Lab. Internasjonalt bygger de større merkevarene og kjedene ut egne Innovation Labs der de tester ut ny teknologi og konsepter. I Norge er det ingen aktive Innvoation Labs og begrenset med innovasjon. Hovedgrunnen er at de norske kjedene er for små – og at internasjonale leverandører heller tester i store byer som London, Paris, NewYork og Seoul.

De sier at de vil ta initiativ til en diskusjon om en åpen Innovation Lab der flere aktører i varehandelen kan delta, sier Rynning og Kjuus avslutningsvis.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!