IT-outsourcing kan øke innovasjonen innen retail i Norge

PARTNERNYTT: Manglende satsing på IT skapte store problemer for mediebransjen. IT-ekspert frykter det samme kan skje med norske nettbutikker og kjeder.

I artikkelen "Er butikken den nye avisen?" i Dagens Næringsliv den 10.01.17 argumenterte forfatterne at norsk retail i et stadig mer internasjonalt marked risikerer en lignende utvikling som norske mediehus har hatt de siste årene med sviktende inntekter i en nedadgående spiral hvor de hele tiden har ligger på etterskudd.

Det at mediebransjen satset for lite og for sent på digitale produkter ledet dem inn i denne nedadgående spiralen.

Utviklingskraft langs to akser

Cefalo er et norsk IT-outsourcing selskap som har vært med og bistått mange av medieselskapene på denne reisen og har lært mye av dette. NHST Media Group med Dagens Næringsliv i spissen er en av disse og en av dem som har klart seg best i dette skiftet. Det er selvsagt mange grunner til dette, men en av dem er at de har satset digitalt og bygget opp stor egen utviklingskraft. Dette har de gjort langs to akser.

Innledningsvis bygget de opp intern utviklingskapasitet. De innså at nettavisen deres og øvrige digitale produkter var en så sentral del av produktporteføljen leserne forventet at de var nødt til å etablere kontinuerlig utviklings og forvaltningskapasitet internt.

Underveis i denne prosessen kjente de på kostnadselementet i å ha stor avdeling i Norge og i tillegg ble det mer og mer krevende å rekruttere utviklere i Norge. Derfor startet de for 5 år siden oppbyggingen av utviklingskapasitet langs den andre aksen som er IT-outsourcing.

Den gang etablerte de et team på tre utviklere hos Cefalo. Gjennom en veldig tilrettelagt oppstartsprosess og styrt av utviklingsteamet i Norge leverte NHSTs outsourcings-team raskt resultater. Dette ledet raskt videre til en utvidelse av outsourcings-teamet og et stadig tettere samarbeid med Cefalo.

Kombinasjonen som gir økt kapasitet

I dag har dette teamet vokst til 20 personer og er en sentral del av NHSTs utviklings- og forvaltningstrategi. Dette gir NHST utviklingskraft til å drive innovasjon, samtidig som det holder kostnadene nede og gir dem skaleringsfleksibilitet i begge retninger. Utviklerne hjemme leder team ute og på den måten øker de sin leveransekraft og får samtidig løfte blikket slik at de selv kan drive innovasjon. All innovasjon vokser ut av overskudd. Har man ikke overskuddskapasitet så har man ikke tid til å tenke og teste ut nye ideer.

På samme måte må norsk retail nå satse og bygge opp egen kompetanse. De må innse at de må ha en del ansatte i den av deres butikker som sannsynligvis er den største om noen år. De må bygge opp tilstrekkelig egen utviklingskraft og måten å gjøre det på er en kombinasjon av egne utviklere i Norge som leder utviklingsaktiviteter og innovasjonen støttet av et eget utviklingsteam i lavkostland som kan bidrar til leveransekraft og forvaltning av allerede lanserte løsninger.

Cefalo har lang erfaring med å levere forretningskritisk nettløsninger med høye krav til oppetid og hastighet og satser nå også mot norsk retail da vi kan levere kompetanse på de fleste netthandelsplattformene og øvrige systemer som anvendes innen bransjen.