Klassiske uu-feil i norske nettbutikker

Nye regler for universell utforming skal gjøre norske nettbutikker tilgjengelig for alle. Her er noen klassiske feil.

Nettbutikker som nå lanseres eller relanseres, dekkes av de nye reglene for universell utforming. Eksisterende nettløsninger er ikke innbefattet, men mange klassiske feil er lette å fikse og er noe du kan ta tak i umiddelbart.

Å slurve med dette, koster deg ikke bare mange dårlige kundeopplevelser og tapte salg, men det er faktisk også ulovlig.

Annonse

Manglende alt-tekst på bilder

Alle bilder som presenteres for kundene, skal ha et tekstalternativ som beskriver bildets motiv, med noen få unntak (som for eksempel dekorative bilder). Gode alt-tekster på dine produktbilder bør på plass. Hvis ikke kan du risikere at bildets filplassering og filnavn blir lest opp av hjelpemiddel, noe som kan være svært forstyrrende.

Universell utforming: Bilder og grafikk

Kjøpsknappen er ikke synlig nok

Gode kjøpsknapper er sentralt for alle nettbutikker, likevel slurves det altfor ofte på dette området, selv i store nettbutikker.

Univsersell utforming: Bruk av farger på tekst og kjøpsknapper

Dårlige kasseløsninger

Mange nettsider har dårlige løsninger for skjemaer og det gjelder også nettbutikker som sliter med dårlige kasseløsninger. For de feltene som er obligatoriske, er det viktig at det fremkommer tydelig hva som skal fylles ut i hvilket felt.

Farge blir ikke benyttet som det eneste visuelle virkemiddelet for å formidle informasjon, angi en handling, be om respons eller skille ut et visuelt element.

Husk også at om det er feil eller mangler i utfyllingen, må kunden få tydelig beskjed om dette i tekstform. For eksempel «Du har ikke fylt ut riktig telefonnummer. Telefonnummeret skal ha åtte siffer. Vi trenger dette for å gi beskjed når varen ankommer.»

Universell utforming: Kasseløsning

Annonse

Utydelig merkeing av lenker i grafisk materiale og tekst

Lenker brukes for å knytte nettsider sammen og er en av kjernefunksjonene i en nettbutikk. Likevel er det ikke alltid like lett å se hva som er klikkbart og hva som faktisk skjer når man klikker.

Universell utforming: Tydelig merking av lenker

Kryptiske symboler

I følge forskriften skal du ikke kun benytte deg av kun form, lyd eller farge for å formidle et budskap, for å sikre at alle brukere får med seg det som er viktig.

Universell utforming: Bilder og grafikk

Uleselig skrift

God kontrast på nettsiden er avgjørende for å sikre god lesbarhet. Dette er viktig for alle brukere, særlig under krevende lysforhold. Kravet til kontrast avhenger av størrelsen på objektene, men som hovedregel så er må skriften ha større kontrast når du bruker liten skriftstørrelse.

Univserselll utforming: Kontrast

Bilder av tekst

Tekst skal presenteres som tekst og ikke som bilder. Dette er en veldig vanlig feil i norske nettbutikker. Problemet er at tekstkvaliteten på et bilde blir dårligere når det forstørres opp, i tillegg til at hjelpemidler for tekstlesing ikke kan oppfatte tekst som blir presentert i et bilde.

Universell utforming: Bilder og grafikk

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!