På besøk hos Handleriet.no: Matvareutfordreren ønsker å bevare egen distribusjon og er positiv til regulering av innkjøpspriser

- Vi har valgt en litt annen tilnærming enn andre. Vi jobber nok mer direkte mot leverandørene enn det Kolonial valgte å gjøre for noen år siden. De mente at de var helt avhengig av det. Vi er ikke like sikre på at man er det.

Handleriet.no går for en marsjfart på mellom trettifem og førti millioner kroner i omsetning for 2018 og forventer å drive med underskudd en periode til.

I den forrige emisjonsrunden som nylig er lukket, hentet de åtte millioner kroner for å kunne fortsette utviklingen av teknologi.

Annonse

Distribusjonspunktet viktig for kundekontakt

Daglig leder, Roy Snapa, sier i et intervju med eHandel.com at de ser for seg å kunne oppnå sunn drift i deres kjerneområder. 

- Vi har tro på at det er nok kunder i Asker, Bærum og Oslo Vest til at vi skal kunne få kjerneomsetningen vi trenger for å oppnå sunn drift. Det er ingen umiddelbare planer om ekspansjon, men for neste år kan det plutselig dukke opp en utviding.

Hjemkjøring av varer gjør Handleriet.no ved hjelp av egen distribusjon, noe de mener er en av flere nøkler til sunn drift. 

- Det tror vi er noe av nøkkel, å ha kontroll på egen distribusjon. For det er det eneste kontaktpunktet man faktisk har med kunde i leveringsøyeblikket, sier Snapa. 

Andre nettbutikker har i lengre tid hatt lagerroboter. Kan det også bli snakk om for dere som matvareleverandør?

- Det vil i så fall være godt inn i fremtiden. Vi undersøker muligheter for det nå, og forsker litt på det. Det er også en grunn til at vi hentet de åtte millionene, men vi kan være ærlige på at det er mye som kreves enda for å kunne sette opp robotiserte anlegg. Det vil kreve et visst volum. Uansett er det veldig interessant for oss nå å bruke noen midler på forskning inn mot det og se hva som skal til for at vi kan få en fornuftig løsning.

Handleriet.no er en relativ ny aktør, hva husker dere best siden oppstarten, og hva ville dere ha gjort annerledes? 

- Det er vanskelig å være etterpåklok, men samtidig så kan det på noen punkter være enkelt også. Den listen er så lang. Du kaster deg på en måte ut i noe, uten å helt ha oversikten over alle situasjoner man kan havne opp i. Man er naiv i starten, det tror jeg gjelder alle gründere, fordi man går inn med en stor optimisme om produktet ditt og tjenesten du skal levere, før realiteten møter deg. Da begynner kampen om å overkomme de hindrene, så må man justere. Man må ikke være redd for den justeringen. Det å erkjenne at man må velge en annen retning, prøve andre ting, legge baller døde. Det å legge baller døde er kanskje en vanskelig ting, men er nødvendig for å komme seg videre.

Annonse

- Hadde vi visst det vi vet nå for et og et halvt år siden så kan det hende vi hadde ventet litt med å lansere. Teknologien er mye mer krevende enn det vi hadde sett for oss, erkjenner Snapa.

Ønsker reguleringer velkommen

Forslaget mot prisdiskriminering fra Høyre har vært mye omdiskutert. Høyre endret på sitt landsmøte ordlyden i forslaget fra «Høyre vil utrede et forbud mot prisdiskriminering i leverandørleddet i matvarebransjen for å fremme mer digital dagligvarehandel» til «Høyre vil utrede konkurransefremmende tiltak som skal hindre dominerende markedsaktører i dagligvarebransjen i å misbruke sin markedsmakt til å svekke konkurransen og stå i veien for nye innovative aktører, eksempelvis netthandel» , ifølge NRK.

Ifølge daglig leder, Roy Snapa, ser Handleriet.no positivt på den reguleringen som kan komme. 

- Vi er stort sett enig i en prisregulering. Hvordan denne skal manifestere seg har vi ikke nødvendigvis det endelige svaret på. Her tenker jeg at makroøkonomene må gjøre sitt, så må eventuelt politikerne tørre å stå for de initiativene de gir og sørge for at ord blir til handling. Det er det som er det vanskelige. Her er vi ikke i en ny debatt. Det er en debatt som har kommet tilbake med jevne mellomrom siden åttitallet. Det å ikke ha noen volumrabatt i det hele tatt er urealistisk. Da får man ingen handlingsrom, og det vil uansett være en verdi å ha høyere volum. Sånn er det, men det handlingsrommet som er nå, null til femti prosent hos enkelte, er ikke bærekraftig.

Mange hevder at den foreslåtte reguleringen kan føre til prisøkning?

- De mener at det da ikke lenger er noe pressmiddel lenger fra kjedene og grossisthusene til å presse pris hos leverandør. Noe sannhet er det jo i det. Men det forslaget som er fremmet nå er jo egentlig øremerket de største leverandørene i Norge. Man ser aldri effekten av noe før man setter noe ut i livet. Man kan regne seg til døde, men plutselig så får det faktisk en annen effekt enn det man har regnet seg frem til. Det er ikke slik at man da kan gå tilbake å omregulere igjen, dette skjer hele tiden. Det å teste en eller annen modell nå for å se om det kan være med å bedre konkurransen, tenker jeg er helt riktig.

Innspill til andre muligheter for regulering

Selv om Handleriet.no ser positivt på reguleringer, har de selv et annet forslag for å gjøre det lettere for nyetableringer.

- Vi har også noen andre innspill til muligheter, blant annet at man kunne ha fjernet momsen for nyetablerte virksomheter. Det vil gjelde på tvers av bransjer og vil også gjøre det enklere for produsenter på sin side å starte sin egen virksomhet. Det er mange næringsmiddelvirksomheter i dette landet som sliter voldsomt fordi det er så stor prisdifferanse mellom produktene deres og konvensjonelle produkt. Den prisdifferansen kunne vært mindre hvis man hadde fått til et momsfritak i en etableringsfase. På samme måte vil det bli enklere for leverandører, sånne som oss.

Snapa legger til at det er mange midler som er ment for å stimulere næringsmiddelinitiativ som går til spille.

- Vi har sett at dersom man ønsker utvikling, for å stimulere et marked mye mer enn dagligvarebransjen, så bruker Innovasjon Norge mye midler på å stimulere næringsmiddelinitiativ rundt om i landet, som veldig ofte strander. De klarer ikke å holde det gående.

- Dette markedet bør ikke være så vanskelig å regulere. Den mest kritiske fasen er ofte tre til fem år inn i ny virksomhet, avslutter Snapa til eHandel.com

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!