Nytt EU-direktiv kan ramme rene nettbutikker

Et nytt EU-direktiv om kan gi rene nettbutikker et stort handikap i kampen om kundene.

For å øke netthandelen og sikre Europas posisjon i den digitale økonomien, har EU satt fart i arbeidet med å innføre felles regler for en rekke aspekter rundt netthandel. Som en del av dette arbeidet har EU-kommisjonen foreslått et nytt direktiv for netthandel. Et av punktene i direktivet er en forslag til å lage felles regler for reklamasjon i hele EU og EØS-området.

I kommisjonens forslag er reklamasjonsperioden satt til to år, noe som vil redusere forbrukers rettigheter i Norge dersom det blir stående. For i Norge kan privatkunder reklamere på feil med såkalte "varige produkter" som hvitevarer og dyrere elektronikk, inntil fem år etter kjøpsdato.

Annonse

EU-regelverket vil dog bare gjelde netthandel og setter ikke noen krav til salg i fysiske butikker. Salg fysiske butikker vil fremdeles reguleres av det eksisterende forbrukerkjøpsdirektivet. Her er det enn så lenge anledning til å beholde den nasjonale tilpasningen med fem års reklamasjonsrett. Hvis det gjennomføres, vil norske politikere stå ovenfor to valg:

1) Man kan kutte reklamasjonstiden for alle typer handel til to år, noe som garantert skaper støy.

2) Opprettholde dagens femårsregel for kjøp i butikk.

For i EU-kommisjonens forslag legges det ikke opp til rom for nasjonale tilpasninger - alle EU og EØS-land vil måtte innføre to år som grense for produkter kjøpt på nett.

Dersom disse reglene vedtas vil de medføre et alvorlig handikap for rene nettbutikker som selger dyrere, varige produkter. Dette gjelder spesielt rene nettaktører som Komplett og NetOnNett som selger mye dyr elektronikk, men slike regler vil også endre livet til konkurrenter som Elkjøp og Expert. De vil da trolig få et redusert salg på nett til fordel for salg i butikkene sine.

- Vi er for gode forbrukerrettigheter, men lovverket kan ikke diskriminere mellom kjøp i nettbutikk og fysisk butikk, sier Gerhard Salicath, seniorrådgiver for EU-saker i Hovedorganisasjonen Virke, der en rekke norske nettbutikker er medlemmer. Det beste scenariet er felles gode forbrukerregler for salg og garantier i hele EØS, både for netthandel og fysisk handel.

Salicath forteller at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet innkalte til et møte 8. januar for å drøfte nettopp denne utfordringen. På møtet deltok Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, NHO, Virke og Justisdepartmentet.

- Norge har begrensete muligheter til å påvirke arbeidet med netthandelsdirektivet når kommisjonens forslag skal gjennom EU-parlamentet og EUs ministerråd, her vil det garantert komme endringer påpeker Salicath. Kommisjonen har også varslet at direktivene skal slås sammen "så fort som mulig". Da må regjeringen være på vakt.

Annonse

Han anslår at EU vil bli ferdig med arbeidet og vedta nytt direktiv i løpet av 2016. Innføringen kan derimot ta lengre tid.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!