Slik rigger du nettbutikkens lager for vekst

Alle som starter en nettbutikk bærer på en drøm om at den med tid og stunder skal bli god butikk. I så fall bør man ha steinkontroll på lageret – og rigge for vekst allerede fra start av.

Det er ikke til å komme ifra at en god logistikk er et av de viktigste suksesskriteriene for å lykkes innen netthandel. Slik kunne Amazon vokse ut av garasjen til Jeff Bezzos og bli et av lokomotivene i den globale handelen. Og slik kan Komplett betjene hele Skandinavia svært effektivt fra sitt lagercluster i Sandefjord, som i utgangspunktet ikke er optimalisert plassert hverken for inngående eller utgående varestrømmer.

Høyt i verdikjeden

Felles for de fleste nettbutikker er at de har posisjonert seg høyt i verdikjeden, oftest i siste ledd før sluttkunden. En bedrift som forholder seg til forbrukermarkedet og dermed leverer til mange enkeltkunder må nødvendigvis være annerledes innrettet enn en lagerbedrift som har posisjonert seg lenger ned i verdikjeden og som leverer større varepartier til en eller noen få kunder.

Annonse

Det er mer krevende, men oppsiden er at det gir de flinkeste i klassen en mulighet til å skinne. Er man best innen logistikk legger man grunnlaget for en varig konkurransefordel. Og i lagersammenheng bunner konkurransen oftest ut i noe så elementært som:

  • Lavest mulige driftskostnader.
  • Lavest mulige kostnad per ekspederte ordre.

Planlegg for vekst

Størrelsen og utformingen av lageret setter naturlige begrensninger på hvordan man kan innrette det. Et generelt tips er at man allerede på planleggingsstadiet, før man har tatt imot den første salgsordren, har gjort seg noen tanker om hvordan man kan håndtere en vekst:

  • Hvordan kan vi håndtere flere ordre?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for flere vareartikler?
  • Hva slags artikler skal vi utvide med?
  • Hvor raskt kan vi omstille oss?

Vær villig til å flytte lageret

Det er viktig å hele tiden ha planene klare for hva man skal foreta seg når salgsvolumet endres over tid. En god start er å ikke binde seg opp for mye i den innledende fasen, hverken til lokaler eller teknologi.

I de fleste tilfeller vil man leie lokalene og det er naturlig å ikke inngå for langsiktige leieavtaler som det kan være vanskelig å komme ut av, især hvis ikke lokalene er kapable til å håndtere den første vekstfasen.

Kolonial.no kan tjene som et godt eksempel på en bedrift som hele tiden har tenkt på veksten i ulike faser, der de ikke har begrenset handlingsrommet gjennom å være fastbundet til et lager som ikke er tilpasset økt vekst. Strategien fra start av var å flytte til mer egnede lokaler så fort salgsvolumet gjorde det nødvendig. Og i løpet av sin forholdsvis korte historie har de flyttet plukklageret sitt ikke bare en, men to ganger.

Tredjepartssamarbeid

En av grunnene til at Kolonial.no har blitt tvunget til å være fleksible er naturligvis at et stort salgsvolum er helt kritisk for at butikken skal gå rundt på sikt. Det har derfor aldri vært noe alternativ å binde seg fast til et lite lager.

Ei heller har de kunnet unne seg "luksusen" med å sette ut lagerdriften til en ekstern logistikkaktør. For nettbutikker som håndterer varer med litt større marginer og har et litt smalere sortiment kan det imidlertid være fornuftig å ty til en 3PL- eller 4PL-aktør. Les mer om outsourcing av logistikken.

Systemer og lagerteknologi

Når det kommer til valg av lagerteknologi finnes det et vidt spekter av løsninger. Når nettbutikken går så det suser og man ønsker å optimalisere driften er det gjerne snakk om å automatisere. I disse tilfellene vil man gjerne ha alliert seg med en av de ledende systemintegratørene og fått på plass et komplett lagersystem. Det er her vi finner Hattelands AutoStore, Dematics multiskytler, Swisslogs CarryPick, Knapps OSR-skytler og så videre. Det er snakk om avansert teknologi som sys sammen av spesialister til et nøkkelferdig lagersystem. Les mer om automasjon.

Annonse

De fleste nettbutikker vil imidlertid drifte lageret på mer tradisjonelt vis.

Reolsystemer

Mer tradisjonelt enn lagerhyller og reoler får man det ikke. Og en av de største fordelene er at de er fleksible og kan tilpasses alle typer lagerbygg. Bruk av mesanin kan for eksempel vurderes dersom man ønsker å utnytte høyden under taket.


Et kjennetegn ved de fleste lager er at de ikke kjennetegnes av ett standardoppsett, men der man tilpasser løsningene etter godsets beskaffenhet, omløpshastigheter og så videre. Man får dermed flere ulike soner, slik denne illustrasjonen viser. (Illustrasjon: Jungheinrich AG)

Et kjennetegn ved de fleste lager er at de ikke kjennetegnes av ett standardoppsett, men der man tilpasser løsningene etter godsets beskaffenhet, omløpshastigheter og så videre. Man får dermed flere ulike soner, slik denne illustrasjonen viser. (Illustrasjon: Jungheinrich AG)

Det finnes et stort utvalg av reoltyper, men det som ofte vil være mest aktuelt for nettbutikker er smågodsreoler.

Dersom man baserer seg på plukk fra bakkenivå fra smågodsreoler regner man med å ha en arbeidshøyde som er drøyt to meter. I disse tilfellene vil man etterstrebe å ha de høyfrekvente artiklene i den mest ergonomisk riktige plukkhøyden, mens man plasserer de mer lavfrekvente artiklene i øvre og nedre nivå. Naturligvis har man da de tyngste artiklene nede ved bakkenivå mens man har de letteste artiklene oppe.

Ved hjelp av høytløftende plukktrucker og smalgangstrucker kan man også hente ned enkeltartikler fra høyere plukknivåer. Om man ikke har direkte plukk fra lagerhyllen vil man som regel hente ned hele paller med truck, for eksempel skyvemast- eller smalgangstruck som bringes frem til plukkstasjon. I disse tilfellene vil man bruke pallreoler.


Illustrasjonen viser en smalgangstruck som opererer i en reolgang der truckføreren fritt kan plukke fra hver side i gangen. De mer høyfrekvente artiklene plukkes med plukkvogner i gangene ved siden av. (Illustrasjon: Jungheinrich AG)

Illustrasjonen viser en smalgangstruck som opererer i en reolgang der truckføreren fritt kan plukke fra hver side i gangen. De mer høyfrekvente artiklene plukkes med plukkvogner i gangene ved siden av. (Illustrasjon: Jungheinrich AG)

For de mest høyfrekvente varene vil man også ofte danne egne palltorg man plukker fra.

Trucker

Skal man investere i en truckpark er det viktig å velge trucker som er egnet for lagerdriften. De mest aktuelle interntruckene er plukktrucker, smalgangstrucker (VNA), skyvemasttrucker, ledestablere og ledetrucker.


Lavtløftende plukktrucker er et vanlig syn på lager rundt omkring. Truckføreren bruker trucken som fremkomstmiddel og henter frem ordre og legger på plukkbordet.

Lavtløftende plukktrucker er et vanlig syn på lager rundt omkring. Truckføreren bruker trucken som fremkomstmiddel og henter frem ordre og legger på plukkbordet.
Foto: Jungheinrich AG

 

De fleste velger nå å lease trucker fremfor å eie selv. Dette gir ikke bare en bedre likviditet for bedriften, den får også økt fleksibilitet. Flere av de største truckimportørene i Norge er fleksible med hensyn til endrede behov. Og de fleste ønsker naturligvis også å ha en kunde som er i vekst.

Plukkvogner

En av de fremste lagermessige utfordringene for nettbutikker er små ordre. En kunde bestiller gjerne kun ett eksemplar av en vare. Og istedenfor at en lagermedarbeider skal gå bort til den samme lagerlokasjonen X antall ganger i løpet av et skift og plukke den samme varen (det som omtales som ordreplukk), er det stadig mer vanlig å plukke i batch. Lagermedarbeideren har da med seg flere separate lastbærere den plukker varer til, og plukker med seg flere ordre samtidig.


Stayhard har effektivisert prosessene ved sitt lager i Ellos-bygget i Borås ved hjelp av plukkvogner. Her ser vi en enhet der man kan plukke til 24 ulike ordre av gangen.

Stayhard har effektivisert prosessene ved sitt lager i Ellos-bygget i Borås ved hjelp av plukkvogner. Her ser vi en enhet der man kan plukke til 24 ulike ordre av gangen.
Foto: Helge Nyberg AB

Bruk av plukkvogner har vært en suksessfaktor for mange netthandelsaktører. Den mest kjente leverandøren i Skandinavia er Helge Nyberg AB. Den svenske produsenten var en viktig samarbeidspartner for flere av de største svenske postordreselskapene allerede før noen visste hva internett var. På selskapets hjemmesider finner man også en rekke gode kundecaser som viser hva slags muligheter man har med å benytte vogner, da løsningene ofte er spesialtilpasset for ulike bransjer.


Plukkvogner er velegnet for plukkrunder hos netthandelsaktører. Her ser vi en Ergobjörn på luftetur ved Stadiums lager i Norrköping.

Plukkvogner er velegnet for plukkrunder hos netthandelsaktører. Her ser vi en Ergobjörn på luftetur ved Stadiums lager i Norrköping.
Foto: Helge Nyberg AB

Men det er naturligvis ikke slik at man må reise til Sverige for å få tak i gode plukkvogn-løsninger, vi har et veldig bredt utvalg i Norge også. Ingen nevnt, ingen glemt.

Lagerautomater

De løsningene som er nevnt til nå baserer seg på "mann til vare"-prinsippet. Det finnes også løsninger som kutter ned gangavstanden og isteden bringer varen frem til plukkeren. Dette er opphavet til "vare til mann"-prinsippet.

For de netthandelsaktørene som ikke er modne for et omfattende automasjonsprosjekt, kan det likevel være vel verdt å vurdere å investere i lagerautomater. Spesielt dersom man sliter med lite lagringsplass og der man ikke får utnyttet høyden under taket.

Automatene klassifiseres i to typer, vertikallifter og paternosterverk. Forskjellen mellom de to teknologiene er at paternosterverk består av lagringshyller som er festet på et roterende kjedeverk som føres frem i portåpningen.


En prinsippskisse av en paternoster-automat, i dette tilfellet en Hänel Rotomat. (Illustrasjon: Hänel GmbH).

En prinsippskisse av en paternoster-automat, i dette tilfellet en Hänel Rotomat. (Illustrasjon: Hänel GmbH).

Vertikal liften ser tilnærmet lik ut fra utsiden, men her er det en heis inne i automaten som henter frem de ulike lagringshyllene og bringer de ned til portåpningen som er i riktig ergonomisk arbeidshøyde for lagermedarbeideren.


En prinsippskisse for en vertikal lagerlift. Her en Lean-Lift fra Hänel. En heis og en transportør bringer frem riktig varehylle til portåpningen i bunnen. (Illustrasjon: Hänel GmbH)

En prinsippskisse for en vertikal lagerlift. Her en Lean-Lift fra Hänel. En heis og en transportør bringer frem riktig varehylle til portåpningen i bunnen. (Illustrasjon: Hänel GmbH)

Det finnes fordeler og ulemper med begge teknologiene, men generelt sett vil lift-teknologien være å foretrekke.

Ofte har man også flere automater som er seriekoblet, der man kun trenger én medarbeider som plukker fra flere automater samtidig.
På automatfronten skjer det stadig endringer, men mesteparten synes ikke med det blotte øyet, da det særlig er fokus på å utvikle mer effektive operativsystem som skal gi høyere plukkeffektivitet. For best mulig utnyttelse av automatene er det fornuftig å gå for en WMS-løsning.

Utbygging underveis

Et viktig aspekt når det gjelder å skalere for vekst er å håndtere selve skaleringsfasen effektivt. Ofte innebærer det at man må gjøre om på lageret samtidig som det skal være i operativ drift. Man tvinges til å ta noen tøffe valg underveis.

  • Skal man sørge for optimal utnyttelse av lagerlokalet helt fra starten av?
  • Eller skal man holde av en liten del av lagerlokalet til å håndtere en fremtidig vekst?

Noe fasitsvar finnes ikke, og som regel blir det som når man flytter eller pusser opp på privaten, man finner noen gode midlertidige løsninger man kan leve med for en kort periode.

(Hovedfoto: Ved "pick-by-voice"-teknologi får medarbeideren stemmekommandoer på øret og må bekrefte utførte handlinger og sikkerhetssiffer med stemmen. Begge hendene kan benyttes til plukk samtidig som plukkfeil elimineres. Foto: Istockphoto)

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!