Snart får vi ny angrerettlov – er du forberedt?

Om svært kort tid vil en helt ny angrerettlov tre i kraft med flere store endringer. Den nye loven kan få store konsekvenser for norske nettbutikker.

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) skulle opprinnelig vedtas 14. juni, men har blitt noe forsinket. Bransjeorganisasjonen Distansehandel Norge har vært mye involvert i arbeidet med den nye loven og opplyser til Netthandel.no at trolig vedtas loven i Stortinget 22. juni og deretter sendes vedtaket til Kongen i statsråd som sanksjonerer loven 27. juni. Rett før sommeren er det imidlertid mange lover som skal vedtas. Forsinkelse til over sommerferien er derfor ikke utenkelig.

Bakgrunnen for loven er et nytt direktiv som gjelder alle EU- og EØS-land som skal sikre forbrukere i hele Europa like rettigheter. Vår redaktør har tidligere oppsummert den nye angrerettloven som vil få betydelige konsekvenser. Nå blir det blant annet angrerett på godt brukte varer.

Annonse

En annen viktig sak man som nettbutikkeier bør merke seg er at opplysningsplikten overfor forbrukerne skjerpes og nye skjemaer og kjøpsbetingelser må utformes.

- Departementet arbeider med nye angrerettskjemaer. Utgangspunktet nå blir at den enkelte nettbutikk kan lage sitt eget angrerettskjema. Det må oppfylle et vedlegg til Direktivet (2011/83/EU om forbrukerrettigheter). Tanken fra Departementet er at de fire eksisterende skjemaene utgitt av myndighetene skal bli til tre skjemaer, men det vil være frivillig om man bruker disse eller sine egne (som må oppfylle lovens krav). Departementet vil lage ett opplysningskjema som er frivillig, men som sannsynligvis vil være fornuftig å bruke for å oppfylle alle krav. Det vil også utarbeides ett skjema til forbruker vedr. varer, tjenester og tilvirkning (også frivillig å bruke), samt ett skjema for finansielle tjenester (som vil være likt det eksisterende), skriver Distansehandel Norge.

 

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!