Stor bransjeoversikt – Dette selger norske nettbutikker!

Netthandel.no har analysert nesten 2000 nettbutikker som selger varer på det norske markedet. Se oversikt over hvilke bransjer som dominerer norsk netthandel.

Vi har analysert 1983 nettbutikker og fordelt dem i ulike bransjer.

Kravet for å komme på listen er at nettbutikkens innhold er på norsk og nettbutikken har norsk organisasjonsnummer. De oppleves altså som norske blant forbrukerne og satser på det norske markedet. Hvorvidt de faktisk er eid av norske selskaper eller ikke, er det derimot ikke tatt hensyn til. Utenlandske nettbutikker uten egen norsk nettside som f.eks Amazon og Asos er bevisst utelatt. Fokuset er også utelukkende på aktører som selger fysiske varer. Fokuset har vært på forbrukermarkedet og nettbutikker som utelukkende selger varer til bedrifter er derfor heller ikke inkludert.

Annonse

Nettbutikker fordelt etter omsetning

Om vi først ser på omsetningsstatistikken fra Virkes eHandelsbarometer (4. kvartal 2013), så ser vi at det er elektronikkbransjen og tekstilbransjen som dominerer norsk netthandel.


Omsetning per bransje

Omsetning per bransje

Antall nettbutikker i prosent

Om vi derimot teller nettbutikkene i Norge og fordeler dem i ulike bransjer så ser vi at det faktisk er sportsbransjen som leder an. Av de nesten 2000 nettbutikkene var hele 17 prosent av dem kategorisert som "Sport og friluft", mens Elektronikk har 8 prosent av nettbutikkene. Nesten like mange nettbutikker finnes innen segmentet "Barn" som inkluderer barneklær, leker og barneutstyr. Merk også at de andre store kategoriene "Hobby og Gadgets" og "Hus og hage" er relativt brede kategorier, noe som gjør at de favner om mange typer nettbutikker med litt uklare konsepter.


Nettbutikker i prosent

Nettbutikker i prosent

Antall nettbutikker i antall (av totalt 1983)


Antall nettbutikker i antall

Antall nettbutikker i antall

Noen avsluttende ord om bransjeoversikten

Avslutningsvis vil vi påpeke at tallene i denne oversikten må brukes med forsiktighet. Det er ingen grunn til å tvile på tallene i undersøkelsen, men så lenge ikke undersøkelsen inneholder alle nettbutikker i Norge, vil man ikke få et 100% korrekt svar på hvor mange nettbutikker som finnes i de ulike bransjene. Hvor mange nettbutikker som finnes i Norge er det ingen som har full oversikt over. Anslagene varierer mellom 5 000 og 10 000.

Vi påpeker også at størrelsen på de ulike nettbutikkene ikke er hensyntatt. Enkelte er små nettbutikker som drives på hobbybasis, mens andre er store aktører med flere hundre ansatte og omsetning på flere hundre millioner. Det er også verdt å nevne at vi har valgt å tildele hver enkelt nettbutikk én bransje. Dagens bransjeglidning gjør at enkelte nettbutikker passer inn i flere bransjer. For enkelhetsskyld har vi valgt å ikke hensynta dette og tildelt nettbutikken den bransjekategorien vi mener er mest relevant.

(Foto: iStock)

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!