Veksten på nett fortsetter – 100 milliarder kroner i sikte

I Norge har netthandelen økt fra 51 milliarder til 78 milliarder kroner på tre år, viser tall fra DIBS. Vi oppsummer deres nye rapport Norsk E-handel 2015.

I motsetning til en del andre aktører i markedet, inkluderer DIBS tjenester og reiser i sine tall. Det gir naturligvis høyere tall enn en del andre netthandelsrapporter, men med det stadig mer uklare skillet mellom varer og tjenester, kan dette være fornuftig.

Ifølge DIBS bruker nordmenn nå 78 milliardene kroner på nett i år. Pengene fordeler seg slik:

Annonse
  • Reiser: 48 prosent
  • Varer: 30 prosent
  • Tjenester: 10 prosent
  • Media: 6 prosent
  • Øvrig: 6 prosent

Det er interessant å se at i reisesegmentet er nesten 70 prosent av pengene flyreiser og hotell, mens elektronikk fortsatt dominerer innen salg av fysiske varer (ifølge DIBS sin rapport er menn ikke overraskende overrepresentert innen elektronikk, mens kvinner handler mye klær og sko).


Innen reisesegmentet er salg av flybilletter og hotell dominerende. Innen varesalg er elektronikk klart størst. Klikk for å forstørre.

Innen reisesegmentet er salg av flybilletter og hotell dominerende. Innen varesalg er elektronikk klart størst. Klikk for å forstørre.

For de som fortsatt måtte tvile, så kan vi også nevne at på tre år er andelen som sier de har handlet via en mobiltelefon (i løpet av de siste 6 måneder) økt fra 20 til 38 prosent. Ikke overraskende oppgir respondentene at de valgte smarttelefonen for å avslutte kjøpet da den vesle enheten var nærmeste i kjøpsøyeblikket. Mer interessant er det å se at app nå kommer for fullt (noe som nok i stor grad kan forklares med Ruter og NSB sine apper) og at flere oppgir at de nå handler med mobilen inne i en fysisk butikk:


Grafen viser at de fleste handler på mobil fordi den var nærmest. 49 prosent svarer dette. Klikk for å forstørre.

Grafen viser at de fleste handler på mobil fordi den var nærmest. 49 prosent svarer dette. Klikk for å forstørre.

Årsakene til at folk handler på nett, belyses også i rapporten fra DIBS. Ikke de helt store overraskelsene her, men en grei påminnelse om at netthandel handler om mer enn bare lave priser:


Grafen viser at enkelhet er aller viktigst ved netthandel, men lave priser, utvalg, lettere å sammenlike og at det alltid er åpent, er viktige årsaker til netthandel. Klikk for å forstørre.

Grafen viser at enkelhet er aller viktigst ved netthandel, men lave priser, utvalg, lettere å sammenlike og at det alltid er åpent, er viktige årsaker til netthandel. Klikk for å forstørre.

Med DIBS som avsender, legges det naturligvis også mye vekt på betaling i rapporten. Vi velger av plassmessige årsaker å ikke gå i detaljer på dette, men konstaterer at det skjer mye spennende på dette området for tiden.

Last ned hele rapporten Norsk E-handel 2015 her (krever registrering)

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!