Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Bærekraftige leveringer: “Mulighet til å overta markedsandeler”

Foto: iStock
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

De nordiske landene henger noe etter Sør-Europa.

ANNONSE

Kun 4 av 10 forbrukere mener at handelsnæringen lever opp til forventningene til bærekraftige leveringsalternativer. Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført på vegne av transportselskapet Descartes.

Undersøkelsen tar for seg handelsnæringens stilling til bærekraftige leveranser og ser på hvilke forventninger forbrukere i ni europeiske land i tillegg til USA og Canada har til både kjøp av mer bærekraftige produkter samt leveringen hjem til egen dørmatte.

Av norske forbrukere mener 37 prosent at det er ganske viktig eller svært viktig å handle klimasmart. Samtidig beregnes andelen norske forbrukere som handler på nett til å øke fra 38 til 42 prosent.

Sammenligner man svarene fra de nordiske forbrukerne mot de resterende i undersøkelsen, ser man at det nordiske markedet fortsatt er i en modenhetsfase når det gjelder hjemlevering. Dét betyr at forhandlere kan ha mye å vinne om de satser på miljøvennlige leveranser, hevder transportselskapet.

Feilen mange innen handelnæringen gjør, er å se på bærekraftige hjemleveringer som enda en utfordring fra forbrukerne, i stedet for å se på det som en mulighet til å overta viktige markedsandeler, redusere leveringskostnader og miljøpåvirkningen. Undersøkelsen viser at mange forbrukere foretrekker leverandører som tilbyr miljøvennlige leveringsalternativer for å redusere miljøpåvirkningen og samtidig redusere leveringskostnadene, sier Chris Jones, EVP, Industry & Services hos Descartes, i en kommentar til undersøkelsen.

Er nordmenn ikke så opptatt av miljøet likevel?

Man ser i svarene store forskjeller mellom de nordiske landene og de resterende respondentene. Til eksempel svarte 37 prosent av de norske forbrukerne at å hjelpe miljøet er ganske eller veldig viktig. 27 prosent av danskene mente det samme, til sammenligning mot 56 prosent i Frankrike og 52 prosent i Tyskland.

Av forbrukere som jevnlig eller alltid gjør kjøp basert på produktets miljøpåvirkning lander norske forbrukere på 27 prosent, danske og svenske forbrukere på 34 prosent, og franske og tyske forbrukere på henholdsvis 49 og 48 prosent.

Undersøkelsen heter Retailers: Sustainability is Not a Challenge, It's An Opportunity, og er gjennomført av SAPIO Research på vegne av Descartes. Litt over 8000 forbrukere er intervjuet fra USA, Canada, Norge, Danmark, Sverige, Finland, UK, Nederland, Belgia, Frankrike og Tyskland.

Del artikkel: