Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Bærekraftstrenden velter bransjen – Posten gjør ny storsatsning

therese.karlsrud.haugen

"Tror ikke vi kan være relevante om vi ikke omstiller oss"

ANNONSE

Posten og Bring har jobbet med miljø siden 2008, og i 2017 satt de seg et mål om å bruke fornybare energikilder innen 2025 på alle kjøretøy og bygg. I dag er Posten utslippsfri innenfor Ring 1 i Oslo med 1200 elektriske kjøretøy og en elektrifisert brevdistribusjon. I 2020 skal de rette fokuset ytterligere mot pakker, som følger av en økende netthandel.

Brevdistribusjonen vår er veldig elektrisk, men nå er det pakkevolumet som vokser og da er det pakkedistribusjonen som er neste skritt på veien å få elektrifisert, forteller Hege Sagplass, ansvarlig for klima og bærekraft i Posten Norge, til Ehandel.

LES OGSÅ: Posten ruller ut 100 nye pakkebokser

Økt miljøfokus, men liten betalingsvillighet

Bærekraftsbølgen er over oss og Sagplass har jobbet med miljø i 10 år, men aldri hatt så mange kundemøter som det siste halve året. Slik tror hun også det er for de som driver med netthandel.

Jeg har vært på flere kundebesøk det siste halve året enn jeg har vært i de 10 foregående år, og sånn tror jeg det også er for netthandelsaktørene - at de i større grad må forholde seg til at forbrukerne ønsker mer opplysning om miljøarbeid. 

Tross det økte fokuset på miljø er Sagplass likevel usikker på hvorvidt folk er villig til å betale ekstra for en grønnere handel. 

Vi merker at det ikke er så stor betalingsvillighet, selv om vi ser en trend av at flere søker opp informasjon om miljøarbeid og setter tydeligere krav.

I en rapport av Bring fra 2019 fremkommer det at mange netthandlere gjør mye for miljøet, men er dårlig på å vise det frem på sine nettsider. Under 10 prosent av forbrukerne som svarte på Brings undersøkelse, kunne huske å ha fått informasjon om nettbutikkers miljøjobb når de hadde handlet på nett.

Netthandelsaktører bør beskrive hva de selv gjør for å redusere sitt klimaavtrykk, slik at dette er tilgjengelig for kundene. En av tiltakene de bør beskrive er hva transportøren gjør, da dette er viktig for karbonavtrykket til hver sending, tipser Sagplass.

LES OGSÅ: Nettbutikker mangler informasjon om miljøtiltak

Nytt samarbeid på tvers av bransjer

For å gjøre bydistribusjonen enda grønnere har Posten nå inngått et samarbeid med avfallsbransjen, i et prosjekt de kaller for “Elskede By”. Konseptet ble først startet i Stockholm og deretter Malmö. Nå tas det til Oslo og Trondheim. 

Vi samarbeider nå med noen vi ikke har samarbeidet med før, nemlig avfallsbransjen. Vi så at Posten og Bring kjører med kjempe fulle lass inn i byen og kjører tomme ut igjen, mens avfallsbransjen gjør det stikk motsatte. De kjører tomme inn i byen, henter avfall og kjører ut igjen med fullt lass. Derfor har vi slått oss sammen om å bruke ett kjøretøy, som bringer inn pakker og henter avfall samtidig. Jeg tror man må tenke litt utradisjonelt og se mot nye samarbeidspartnere.

LES OGSÅ: Posten bygger moderne og miljøvennlig terminal

I et foredrag på Innovation Day, som ble arrangert av Schneider Electric på Fornebu mandag denne uken, gikk Sagplass nærmere inn på om det er økonomiske gevinster av å elektrifisere bydistribusjonen. Det mener hun det er. 

Jeg tror ikke vi kan være relevante om vi ikke omstiller oss, og jeg tror det kan være lønnsomt om man våger å tenke innovativt og samarbeide med andre. Det gjelder å være i forkant, sa hun avslutningsvis i foredraget.

Del artikkel: