Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Boozt i tvist med Skatteetaten - kan spare 45 millioner i året

Hermann Haraldsson, medgrunnlegger og administrerende direktør i Boozt.
Foto: Boozt
Elisabeth Dahl Skjervheim

Kan slippe tollutgifter på 45 millioner svenske kroner.

ANNONSE

Den 8 september ble det klart at Boozt Fashion AB får medhold i norsk domstol etter tvist med Skatteetaten.

Ifølge en pressemelding fra Boozt kan dette bety en lette i tollutgifter på 45 millioner kroner.

Tvisten gjelder gyldigheten av Skatteetatens vedtak av 30. september 2022 om å avslå Boozts søknad om forenklet registrering for merverdiavgift, skriver Boozt.

Avslagsvedtaket var basert på Skatteetatens oppfatning om at Boozt hadde drevet innenlands norsk omsetning, noe Boozt har bestridt.

Etter en gjennomgang av omstendighetene i saken fant Oslo Tingsrett at Boozt ikke kan anses å ha innenlandsk norsk omsetning, og at Skatteetatens vedtak av 30. september 2022 dermed bygger på en uriktig lovtolkning.

Dommen innebærer at Skatteetatens vedtak av 30. september 2022 er ugyldig og at staten må erstatte Boozts saksomkostninger.

Kan slippe tollutgifter fra 2024

I pressemeldingen kommer det frem at dersom dommen fra Oslo Tingsrett blir rettskraftig, vil det indirekte innebære at Boozt ikke lenger vil være forpliktet til å betale norsk toll på produkter som selges til norske kunder.

I løpet av regnskapsåret 2022 utgjorde disse tollavgiftene anslagsvis 45 millioner SEK.

Dommen fra Oslo Tingsrett trer i kraft fire uker etter at den er meddelt partene, med mindre den ankes til lagmannsretten innen denne fristen.

Den kostnadsbesparende effekten av Oslo tingretts dom forventes å få full effekt først i 2024, ifølge Boozt.

 

Del artikkel: