Detaljhandelen bidro til økt omsetning for Felleskjøpet

Men 206 millioner kroner gikk til erstatningssak.

Felleskjøpet opplevde økt omsetning i detaljhandelsvirksomheten under første halvår. Det bidro også til fremgang for konsernet totalt.

Konsernets omsetning økte med 574 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2020 og endte på 9,6 milliarder kroner. Driftsresultatet økte samtidig fra 536 millioner kroner første halvår 2020 til 620 millioner kroner i første halvår 2021.

Annonse

Etter et sterkt første kvartal har vi tatt med oss farten inn i høysesongen fra april til juni. Vi ser fremgang i de fleste forretningsområdene våre og konsernet driftes godt. Felleskjøpet leverer et solid resultat i første halvår 2021, sier Svenn Ivar Fure, konsernsjef i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding.

For konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige skal flere kundegrupper ha oppdaget Felleskjøpets vareutvalg, samtidig som interessen for blant annet hage og uterom har økt blant annet som følge av corona og mindre reising enn vanlig. Detaljhandelsvirskomhetens resultat før skatt var 84,7 millioner kroner høyere i første halvår i år mot samme periode i fjor.

Ankesak påvirket resultatene

Resultatene ble dog påvirket av Felleskjøpets ankesak mot Infor, knyttet til leveranse av nytt ERP-system, hvor Felleskjøpet har gjort en avsetning på totalt 206 millioner kroner i regnskapet i andre kvartal.

I 2018 fikk Felleskjøpet medhold i tingretten i erstatningssaken og Infor ble dømt til å betale 288 millioner kroner i erstatning til Felleskjøpet. Men i ankesaken, som ble behandlet av Eidsivating lagmannsrett våren 2021, fikk Infor medhold og Felleskjøpet ble dømt til å betale Infor erstatning med 84 millioner kroner, med tillegg av renter, og sakskostnader på om lag 50 millioner kroner.

Felleskjøpet er svært overrasket og skuffet over at lagmannsretten har kommet til et helt annet resultat i erstatningssaken mot Infor enn hva tingretten gjorde i 2018. Vi vurderer ankemuligheter, men avsetning for de totale kostnadene knyttet til i ankesaken i lagmannsretten regnskapsføres likevel i andre kvartal 2021. Dette påvirker resultatene våre betydelig i det som har vært et meget sterkt halvår resultatmessig for Felleskjøpet, sier Fure.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!