Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Disse tre nettbutikkene må ut med 7 millioner: ”Grove lovbrudd”

Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Aktørene vurderer å klage på vedtaket.

ANNONSE

I april fikk de tre nettbutikkene og kosmetikkaktørene Blush, Blivakker og Coverbrands varsler om gebyr fra Forbrukertilsynet med fire uker på seg til å svare tilsynet og legge frem relevant dokumentasjon.

Nå er det klart at alle de tre nettbutikkene må betale gebyrene som lyder på totalt 7 millioner kroner. Blivakker må betale fire millioner, Blush må betale to millioner og Coverbrands må altså ut med én million kroner.

Vi har vurdert at saken gjelder grove lovbrudd fra aktører som burde kjenne godt til lovverket, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Størrelsen på gebyrene er i henhold til hva Forbrukertilsynet varslet tidligere i vår, med unntak av Coverbrands som har fått redusert overtredelsesgebyret fra to til én million kroner etter å ha fremlagt nye omsetnings- og regnskapstall.

I tillegg til å måtte betale gebyrene er alle de nevnte nettbutikkene ilagt forbudsvedtak, hvilket innebærer at de vil kunne få nye og større gebyrer om man begår samme lovbrudd igjen.

Lovbruddet skal dreise seg om hvordan de tre aktørene har markedsført produkter med salgspriser som var sammenlignet med egne førpriser, noe som er ulovlig dersom man ikke kan fremlegge dokumentasjon på at førprisen er reell.

LES OGSÅ: Forbrukertilsynet varsler milliongebyr til flere nettbutikker

Ikke enige i størrelsen på gebyrene

Flere av aktørene er uenige i vedtaket. Til E24 forteller Blivakker-sjef Kolbjørn Ertzeid at de vurderer å klage på vedtaket.

Blush sin side mener gebyret på to millioner kroner er for mye samt at Forbrukertilsynets dokumentasjon ikke stemmer overens med deres egen dokumentasjon.

Gebyret skal være basert på vår fortjeneste i perioden det gjelder, men gebyrets størrelse står ikke i samsvar med det overtredelsen baserer seg på og vår fortjeneste i tilknytning til dette. I 2021 gikk Blush med et minusresultat på 2,5 millioner, da kan ikke vi se at et gebyr på 2 millioner er i tråd med overtredelsene Forbukertilsynet baserer vedtaket på, sier Sandra Rubin, salgs- og markedsdirektør i Youty Group, i en pressemelding.

Rubin forteller videre hvordan de ønsker at tilsynet justerer gebyret i henhold til den dokumentasjonen som er lagt frem av Blush, som er en del av Youty Group, samt hvordan de mener at utvalget av produkter som tilsynet har fulgt ikke er representativt for hvordan selskapet har prissatt og markedsført hovedandelen av sitt sortiment.

Tilsynet har fulgt 50 produkter gjennom en valgt periode, men vi har over 22 000 produkter i vårt sortiment. Utvalget er derfor ikke representativt for hvordan vi har prissatt eller markedsført hovedandelen av vårt sortiment, sier Rubin.

Forbrukertilsynet bekrefter at gebyrene i disse tilfellene er høyere enn hva som tidligere er ilagt, men påpeker at overtredelsesgebyret bør settes såpass høyt at det ikke skal lønne seg økonomisk å begå lovbrudd.

Næringsdrivende forventes å være godt kjent med regelverket. Forbrukertilsynet ser likevel at tidligere vedtak, både på prisfeltet og knyttet til brudd på markedsføringsloven generelt, ikke har hatt en tilstrekkelig allmennpreventiv effekt.

Dette illustreres blant annet i disse sakene, hvor alle de tre aktørene for kort tid siden ble gjort oppmerksomme på reglene. Likevel har de samme lovbruddene gjentatt seg. For at næringsdrivende, herunder BliVakker, Blush og Coverbrands, skal ta reglene på tilstrekkelig alvor, ser vi derfor behov for å øke gebyrene sammenlignet med tidligere praksis, sier Rønningen.

Del artikkel: