Dustin bikker 6 milliarder i andre kvartal: “Det er gledelig”

Etterspørselen er spesielt god innen offentlig sektor.

Dustin delte i dag sine regnskapstall for andre kvartal, hvilket løper fra desember til februar. Med en økning på 2,2 prosent ender omsetningen på 6,27 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet (ebit) ender på 157 millioner kroner, ned 63 millioner mot samme kvartal i fjor.

Konsernsjef Thomas Ekman forklarer at kvartalet har vært preget av en avventende utvikling blant de mindre og mellomstore selskapene, men at etterspørselen innen offentlig sektor og større selskaper har vært god.

Annonse

En minsket lagerbinding har muliggjort en lavere netto arbeidskapital og en lavere netto gjeld gjennom kvartalet. Det er gledelig å kunne vise tydelig framgang i løpet av kvartalet, i linje med det bildet som ble presentert under kapitalmarkedsoppdateringen i februar, sier Ekman.

I forbindelse med delårsrapporten meldes det også om endringer i konsernledelsen.

For å øke takten i kunnskapsoverføring og skalerbarhet innen segmentet Large Corporate and Puplic (LCP) dannes en konsernomfattende organisasjon. Det innebærer at LCP Nordic og LCP Benelux slås sammen til en organisasjon under ledelsen av Michael Haagen Petersen, i dag EVP LCP Nordic. I forbindelse med denne endringen forlate Angelo Bul, EVP LCP Benelux, konsernledelsen den 30. mars, skriver selskapet.

Petersens oppgave blir blant annet å sørge for at Dustin blir enda bedre innen offentlig sektor og større selskaper.

Han har bygget opp den nordiske organisasjonen og virksomheten for store bedrifter og offentlig sektor. Jeg vil takke Angelo Bul for hans innsats hvor han har spillet en viktig rolle i å integrere Centralpoints tilbud i Dustin, sier Ekman.

 

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!