Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Elkjøp nedbemanner – ansatte blir tilbudt 3000 kroner i bonus

Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Arbeidsrettsadvokat reagerer på summen.

ANNONSE

Elkjøp er i en nedbemanningsprosess. Personalkostnader skal ned rundt 12 prosent og avgjørelsen ble tatt etter at kjeden leverte sitt dårligste driftsresultat på mange år. Første halvår 2022 endte Elkjøps driftsresultat på 22 millioner kroner – 650 millioner lavere enn i samme periode året før.

Dette skriver E24, som har fått tilgang til en avtale hvor det kommer frem at Elkjøp nå tilbyr ansatte som signerer en fratredelsesavtale, 3 000 kroner i lojalitetsbonus. Samtidig sier de ansatte fra seg retten til å fremme ytterligere krav mot Elkjøp, når de signerer denne avtalen.

Ekspert på arbeidsrett og partner i CMS Kluge Advokatfirma, Ole André Oftebro, forteller til avisen at summen på 3 000 kroner er veldig lav og et ukjent nivå for han.

Gjennom fratredelse kan arbeidsgiver sikre seg mot innsigelser knyttet til nedbemanningsprosessen og den enkelte oppsigelsen av vedkommende arbeidstager, sier Oftebro til E24.

Beløpet knyttet til en slik bonus er som regel knyttet til én eller flere månedslønner som sluttvederlag, opplyser han videre.

Jan Erik Aaserød, HR-sjef i Elkjøp, skal ha uttalt at fratredelseskontrakten er gjort med mål om å ha en modell som bidrar til god behandling av ansette i en omstillings- og nedbemanningsprosess. Han understreker også at det er normal prosedyre når en arbeidsgiver tilbyr mer enn hva loven krever, å inngå kontrakter der arbeidstager sier fra seg retten til å fremme krav eller gå til søksmål.

Vil opprettholde motivasjonen

Oftebro informerer videre at arbeidsgivers betalingsvilje ofte har en sammenheng med om det finnes en reell risiko i forbindelse med nedbemanningen – og påpeker at det kan finnes frykt blant arbeidsgivere for at det foreligger forventninger om store sluttpakker.

Nå som vi ser en økning i nedbemanninger, skyldes jo det at mange virksomheter sliter og må foreta kutt. Da vil det som regel også være viktig å holde kostnadene knyttet til selve nedbemanningen nede. Og en riktig gjennomført nedbemanning, er en trygg måte å si opp ansatte på, sier Oftebro.

Elkjøp opplyser til avisen at summen på 3 000 kroner er et tilleggsbeløp som man har ønsket å gi som en kompensasjon til de ansatte som jobber ut oppsigelsestiden. Dette for å sikre at de ansatte opprettholder motivasjonen og fortsetter å yte god service til selskapets kunder.

 

Del artikkel: