Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Enige om ny tariffavtale for varehandel og nettbutikker

Forbundsleder i Handel og kontor, Christopher Beckham og administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.
Foto: NHO
therese.karlsrud.haugen

Handel og Kontor og NHO Service og Handel med overenskomst.

ANNONSE

Handel og Kontor (HK) og NHO Service og Handel har blitt enige om en ny tariffavtale som skal tas i bruk i varehandelen – inkludert netthandel.

Den ferske tariffavtalen «Handeloverenskomsten» vil bli gjenstand for forhandlinger under årets lønnsoppgjør. Forhandlingene vil skje etter at HK og Virke har forhandlet, og resultatet fra dette oppgjøret vil legge føringer for forhandlingene mellom HK og NHO Service og Handel.

Forbundsleder Christopher Beckham er glad for at avtalen endelig er på plass og meddeler at han ikke vil nøle med å sende nye nettbutikker i NHOs retning.

Det er ikke hver dag det blir inngått nye tariffavtaler i fredstid, sier han og sikter til at HK ikke måtte true med streik for å få den undertegnet, sier Christopher Beckham, i en pressemelding.

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, er også fornøyd.

Dette er en avtale vi følte var på overtid. Den har vært ønsket og savnet, sier hun.

Fremtidsrettet

Partene har ønsket å skape en ny og moderne avtale for handelssektoren som tar inn over seg utviklingstrekk i bransjen.

Netthandel krever en annen arbeidsform og andre arbeidstidsordninger enn ordinær butikkdrift. Det var derfor viktig for oss at avtalen åpnet for dette. Det har vi lykkes med og vi har funnet løsninger som skaper balanse mellom arbeidstaker og arbeidsgiverinteressene, sier Kaltenborn.

Det har vært et mål at avtalen skal gi lett tilgjengelig informasjon til både arbeidsgiver og arbeidstaker samt at den skal være utformet slik at den enkelt kan digitaliseres og legges ut på alle mobile plattformer. Avtalen vil dekke alle NHOs handelsbedrifter, alt fra store kjeder til små faghandlere.

Vi håper avtalen vil bidra til økt organisering både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden, sier Kaltenborn.

Del artikkel: