Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

SPONSET INNHOLD

"Et av de beste automatiserte sentrallagrene i verden"

I 2018 besluttet Coop Norges faghandelsdivisjon, Coop Faghandel, å bygge et nytt automatisert logistikksenter i det eksisterende sentrallageret på Langhus utenfor Oslo. Resultatet er et stort produktivitetsløft og et anlegg som effektivt og automatisk kan håndtere palleterte varer og kartonger samt den økende e-handelen.

- Mer enn tjue år med kontinuerlig vekst kulminerte til slutt i kapasitetsmangel. Vi hadde behov for å øke lagerkapasiteten, fleksibiliteten og effektiviteten, forklarer Magnus Røine, logistikkdirektør i Coop Faghandel.

Det eksisterende sentrallageret på 37 000 kvadratmeter ble bygget i 1999. Det var da et av de største lagrene i Norge, men i 2015 var det blitt både for lite og utdatert.

- Det var da vi startet FagLog-prosjektet for å evaluere ulike alternative lagerløsninger. Vi besøkte mange europeiske forhandlere og innså at deres tilnærming med spesialiserte lagre for paller, kartonger og e-handel ikke ville fungere i et marked med 5,4 millioner innbyggere", forklarer Magnus.

I stedet ble det valgt en løsning der det eksisterende lageret på Langhus ble utvidet med 10 000 kvadratmeter og automatisert for å kunne håndtere palleterte varer og kartonger på en effektiv måte, i tillegg til økt e-handel. Swisslog ble valgt som partner for det automatiserte lageret.

- Swisslogs konsept matchet våre behov for kostnadseffektivitet, fleksibilitet og skalerbarhet. Løsningen kan håndtere alle de ulike logistikkstrømmene våre, både til butikker og e-handelskunder, på en gjennomtenkt måte", forklarer Magnus.

Automatisering og manuell håndtering

Automatiseringsløsningen består av et automatisert høylager for paller og lette varer, transportsystemer og plukkstasjoner der automatisering kombineres med manuell håndtering.

- "Den fleksible utformingen av anlegget er en forutsetning for å kunne håndtere de mange ulike non-food-produktene vi har i sortimentet vårt, hvorav en stor del er vanskelig å håndtere med automasjon", understreker Magnus.

"Formidabel økning i produktiviteten"

Swisslog tar også ansvar for den tekniske driften og vedlikeholdet av anlegget. Fem Swisslog-ansatte teknikere jobber i to skift med service, feilsøking og problemløsning.

- Teknikerne er høyt verdsatt og kompetente. De har allerede blitt en del av teamet vårt, sier Magnus og understreker at godt samarbeid er like viktig som kvaliteten og ytelsen på de tekniske løsningene.

I skrivende stund er etter-analysene av prosjektet ennå ikke helt ferdige, men kapasiteten har økt betydelig og kostnadene er redusert betraktelig.

- Siden vi tok i bruk det nye anlegget i 2021, har produktiviteten økt med hele 60 prosent. I håndteringen av smågods ser vi en produktivitetsforbedring på rundt 150 prosent, noe som er en formidabel økning, sier Magnus med et stort smil.

Les hele casestudien om Coop her

Del artikkel: