Flat utvikling i norsk økonomi

Skyldes redusert aktivitet i varehandelen.

Ifølge SSB falt Norges fastlands-BNP med 0,2 prosent fra juli til august, skriver Dagens Næringsliv.

Nedgangen i august fulgte en tilsvarende oppgang måneden før. I alt er det en ganske flat utvikling vi ser i norsk økonomi så langt i år, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Annonse

Nedgangen skyldes i hovedsak redusert aktivitet i varehandelen, nærmere bestemt fall i kjøp av nye personbiler. Betaling for elektrisitet og brensel økte og dempet det totale fallet.

Samtidig som det private forbruket falt med 0,2 prosent, økte tjenestekonsumet med 0,5 prosent og ble særlig trukket opp av reparasjon av transportmidler og fritidstjenester.

Eksporten falt 2,7 prosent i august og importen falt 2,4 prosent. Eksporten av tjenester vokste derimot som følge av økt reisetrafikk.

De siste tre månedene ligger det imidlertid an til en beskjeden vekst på 0,2 prosent ifølge SSB.

 

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!