Flere foretrekker netthandel – men butikkene står fremdeles sterkt

Mange starter uansett handlereisen på nett.

Det er ikke mange år siden flere fryktet butikkdød og øde kjøpesentre, men etter gjenåpningen av de mange fysiske butikker som måtte holde stengt under pandemien er det liten tvil om at vi kan legge begrepet "butikkdød" i skuffen.

Virke har kartlagt handlevaner i befolkningen og blant annet funnet konstatert at 49 prosent av nordmenn foretrekker å handle i nettopp de fysiske butikkene. 20 prosent foretrekker netthandel, mens 30 prosent ikke har en preferanse.

Annonse

Andelen som foretrekker netthandel fremfor fysiske butikker har økt med 6 prosentpoeng siden 2021. Jo yngre aldersgruppen er, jo flere foretrekker netthandel. Likevel står butikkene fremdeles sterkest blant den norske befolkningen. Dette kommer frem av Virkes Handelsrapport.

Butikkenes fortrinn i konkurransen mot nettbutikkene er nærheten til kundene og muligheten til å overlevere varene i kjøpsøyeblikket. Undersøkelsen viser at flertall av forbrukerne fortsatt foretrekker å handle i fysiske butikker. Nesten halvparten svarer at de foretrekker å handle i fysisk butikk, noe som er en nedgang fra 55 prosent i 2019, står det skrevet i rapporten.

Målet må altså være som nettbutikk å klare å gjenskape den nærheten de fysiske butikkene knytter til kundene i butikk. Raske leveranser og enkel, lett tilgjengelig informasjon om retur og angrerett bør også være i fokus.

Tilliten til fysiske butikker er større enn for nettbutikker, skriver Virke.

Hele 67 prosent av respondentene svarer nemlig at de stoler mer på fysiske butikker enn nettbutikker. Denne andelen skal ha vært stabil de siste årene, men med stadig økende fokus på viktigheten av for eksempel ekte brukeromtaler kan man anta at forbrukerne også blir mer bevisste og ikke lenger stoler blindt på den informasjonen man finner i nettbutikkene.

Bevisste forbrukere

Trenden med å sjekke priser på nett for så å handle i butikk fortsetter med sterk fremmarsj. Undersøkelsen viser en markant økning i antall forbrukere som svarer at de sjekker priser i forkant på det de skal handle i butikk eller på nett, og hele 42 prosent av respondentene svarer at dette stemmer helt.

42 prosent oppgir at de leser omtaler av produkter og undersøker online før de handler på nett eller i butikk.

Dette innebærer at selv om størsteparten av omsetningen tilkommer fysiske butikker så vil tilstedeværelse på nett være verdifullt for aktørene, konkluderer Virke.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!