Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Forbrukerrådet om moms på reparasjoner - ”etterlyser en trinnvis innføring av fritak”

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.
Foto: John Trygve Tollefsen
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Mener hvitevarer bør være først ut.

ANNONSE

Nærmere ni av ti nordmenn ønsker reduksjon eller totalt fritak for moms på reparasjoner. En trinnvis innføring av momsfritak bør innføres, og første kategori ut bør være hvitevarer, mener Forbrukerrådet som i dag lanserte sin rapport om virkning og effekt av momsreduksjon og momsfritak på reparasjoner.

Som en del av et større tiltak, etterlyser vi nå en trinnvis innføring av momsfritak for hensiktsmessige produktgrupper, og man bør starte med den frukten som henger lavest, nemlig hvitevarer, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, og fortsetter:

Hvitevarer er i utgangspunktet egnet for reparasjon. Det eksisterer allerede et marked og det krever lite innsats for forbrukerne fordi reparatørene som regel drar hjem til forbrukeren for å utføre reparasjonen.

I rapporten konkluderes det med at momsfritak dessuten vil ha en middels effekt på PC-er, mobiltelefoner og nettbrett. Effekten kan dog bli høyere dersom det innføres en designregulering som gir elektronikk økt reparerbarhet og levetid.

Ny EU-strategi forventet våren 2022

Det er forventet at EU-kommisjonen i løpet av våren 2022 skal publisere en ny strategi for sirkulær elektronikk. Med strengere krav til holdbarhet og reparerbarhet, vil altså et naturlig neste skritt ifølge Blyverket være momsfritak på reparasjoner av mobiltelefoner, nettbrett og PC-er.

Norske forbrukere mener merverdiavgift på reparasjonstjenester bør reduseres eller fjernes helt. Vi mener en trinnvis innføring av momsfritak – med hvitevarer som første produktkategori – er veien å gå. Norge kan gjøre seg selv til et foregangsland ved å gjøre det langt billigere for hver og en av oss å reparere og ta vare på det vi allerede har i stedet for å kjøpe nytt, sier Blyverket.

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics på vegne av Forbrukerrådet, og det er produktkategoriene hvitevarer, TV-apparater, PC-er, mobiltelefoner, klær og sko samt møbler som er utredet.

Et momsfritak eller en momsreduksjon på reparasjon i kategorien møbler blir vurdert til middels effekt, mens effekten på TV-er og klær og slo vurderes til lav/middels. Det opplyses at faktorer som pris, trender, markedskonkurranse blant reparatører og mangel på informasjon spiller inn i disse vurderingene.

Del artikkel: