Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Forbrukertilsynet reagerer på Intersports vårguide

therese.karlsrud.haugen
therese@ehandel.com

Krever forklaring.

ANNONSE

I mai sendte Intersport ut vårguiden 2021 både på nett og hjem i postkassen til en rekke forbrukere. Brosjyren ble innledet med "Tenk på fremtiden" og 14 produkter var markert som "bærekraftige". Nå krever Forbrukertilsynet dokumentasjon for merkingen.

En viktig oppgave for oss på vegne av forbrukere er å særlig undersøke at det de næringsdrivende sier, faktisk stemmer. De næringsdrivende må kunne legge frem dokumentasjon til oss rundt påstander om et produkt, sier Trond Rønningen, direktør for Forbrukertilsynet, i en kommentar.

For å sikre at forbrukerne kan ta informerte kjøpsvalg, er det viktig at markedsføringen gir et presist, balansert og riktig inntrykk av de miljømessige egenskapene av produktene, mener Forbrukertilsynet.

Bruk av generelle miljøpåstander som "bra for miljøet", "grønn" og lignende, kan også gi forbrukerne inntrykk av at produkter er bedre for miljøet enn sammenlignbare produkter. Dersom sammenlignbare produkter på markedet har samme miljømessige fordeler, vil en miljøpåstand være villedende, sier Rønningen.

Forbrukertilsynet har ikke konkludert med at Intersport har brutt markedsføringsloven, men har sendt brev til selskapet og bedt dem om forklaringer for å kunne ta stilling til om kravene i loven er overholdt.

Vi har alle intensjoner om å følge de retningslinjene som er satt. Vi har nå mottatt brevet fra dem og vil sende inn et godt dokumentert svar innen fristen. I prosessen vil vi selvfølgelig også se på om det er noe vi kan gjøre for å være enda tydeligere mot kundene i tiden fremover, sa administrerende direktør Lars Kristian Lindberg i Intersport, i en kommentar til NRK i slutten av juni.

Forbrukertilsynet informerer at de vil fortsette å ta opp saker med næringsdrivende i bransjer, der slike påstander blir brukt hyppig i markedsføringen.

Del artikkel: