Forbrukertilsynet reduserer gebyr til Stayclassy-gründer

Holstad blir samtidig ilagt tvangsmulkt.

Forbrukertilsynet sendte i desember varsel om økonomiske sanksjoner til Stayclassy-gründeren Thomas Holstad. Nettbutikken mottok et gebyr på 1,5 millioner kroner og Holstad selv et gebyr på 400 000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring.

Det hele bunnet i at nettbutikken ikke oppga reelle førpriser og markedsførte prisbesparelser som ikke var reelle, i november 2022.

Annonse

Nå, etter at nettbutikken er begjært konkurs, er saken mot Stayclassy AS avsluttet. Gebyret til Holstad er redusert som følge av at hans økonomiske situasjon er endret etter konkursen av nettbutikken. Gebyret nedjusteres derfor fra 400 000 kroner til 100 000 kroner.

Holstad har i sine merknader uttrykt at han mener Forbrukertilsynet har gitt feilaktig veiledning i forkant av kampanjen i november. Han har også trukket frem teknisk svikt som en årsak til at produktene ble markedsført uten reell besparelse. Forbrukertilsynet er ikke enig i Holstad sin gjengivelse av veiledningen som tidligere er gitt. Videre mener Forbrukertilsynet at Holstad, som daglig leder og styreleder, er ansvarlig for at det tekniske er i orden, skriver Forbrukertilsynet på sine sider fredag morgen.

Gründeren skal ha fått veiledning senest noen dager før den aktuelle kampanjen ble iverksatt.

Lovbruddene anses like fullt som grove, spesielt siden Forbrukertilsynet har gitt omfattende veiledning, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Ilagt tvangsmulkt

For å forhindre at de samme lovbruddene gjentas i fremtiden er Holstad ilagt tvangsmulkt på 200 000 kroner. Tvangsmulkten utløses dersom han gjentar lovbruddene i fremtiden.

Holstad har mulighet til å klage på vedtaket og fristen for dette er satt til 11. april.

Dette er for å forhindre at Holstad skal gjenta de samme lovbruddene i fremtiden. Det gjelder også om han starter opp nye selskap, sier Rønningen.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!