Fraktkjempen øker med nærmere 300 millioner – men resultatet daler

Inntektene øker, men resultatet er noe svakere enn fjoråret.

Denne uka har kvartalsrapportene kommet som perler på en snor og fredag morgen er det Posten som står for tur. Resultatene i første kvartal stemmer overens med hva konsernsjefen uttalte i forbindelse med årsrapporten for fjoråret: nemlig at 2023 kan bli utfordrende.

Det er likevel flere lyspunkter i konsernets første kvartalsrapport for året. Omsetningen øker med 290 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor og ender på 5 927 millioner kroner. Det justerte driftsresultatet ender på 107 millioner kroner hvilket er en nedgang på 38 millioner kroner mot fjorårets første kvartal.

Annonse

Vi har startet året med å vinne nye kunder og ruster oss for langsiktig vekst. Markedet er fortsatt preget av urolige geopolitiske forhold, økte kostnader og høy inflasjon. Dette gjør at vi leverer et noe svakere resultat enn samme periode i fjor. Spesielt gledelig er det at vi tar markedsandeler i det nordiske logistikkmarkedet, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge.

Netthandelspakker opp ni prosent

Mens både adressert og uadressert post synker, øker pakkeveksten fra netthandelen med 9 prosent i kvartalet.

Logistikkvirksomheten nådde en omsetning på 4 705 millioner kroner, en økning på 233 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Det justerte driftsresultatet for logistikkvirksomheten ble 136 millioner kroner, en nedgang på 92 millioner kroner. Forklaringen til nedgangen skal være høy inflasjon og høyere kostnadsnivåer, spesielt i virksomheten utenfor Norge.

Inflasjonen er fortsatt på et høyt nivå og vi regner med høyt kostnadsnivå også framover. Usikkerheten dette medfører for privat kjøpekraft påvirker markedet og konsernets inntekter. For oss betyr det at økt fokus på kostnadseffektivitet må balanseres med tiltak som sikrer langsiktig konkurransekraft, og at investeringer tilpasses konsernets finansielle kapasitet. Langsiktig har vi tro på fremtiden og rigger oss for vekst, sier Wille.

Dessuten styrkes satsingen på ett spesielt produkt – rettet mot C2C-handel.

Posten styrker satsingen på Norgespakken tilpasset gjenbruksmarket med profilering på nye plattformer som Tise og Finn i norge, og Tradera i Danmark. Norgespakken har hatt en vekst på 34 prosent hittil i år, mot samme periode i fjor, sier Wille i rapporten.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!