Undersøkelse: Generasjonskløft i forhold til nettsikkerhet

De eldste mest opptatt av sikkerhet og personvern på nett.

I takt med at svindelrelaterte tap øker ser man også større grupper forbrukere bli komfortable med å dele personlige data og bruke ny teknologi for å beskytte seg mot nettangrep.

I en undersøkelse gjennomført av kredittdata- og analyseselskapet Experian kommer det frem at i 2022 ser hele 63 prosent på deling av data som fordelaktig, mot 12 prosent i 2021. Jon-Marius Bru, konsulent i selskapet, hevder at bedrifter gjør klokt i å investere i løsninger for forbrukere i alle aldre. Generasjonsforskjeller og ulike demografier viser nemlig tydelig ulike preferanser innen løsninger for nettsikkerhet.

Annonse

Folk flest er villige til å dele personlig informasjon så lenge de forstår hva denne skal brukes til. Ettersom samfunnet blir mer bevisst på hvordan data kan beskytte oss mot nettangrep, minker antallet skeptikere og motstandere av utlevering av personopplysninger, uttaler Bru i et leserinnlegg.

Undersøkelsen viser tydelig forskjell mellom generasjonene. 80 prosent av Babyboomere er bekymret for identitetstyveri. Kun 58 prosent av Gen Z deler denne bekymringen. Sikkerhet og personvern er det viktigste aspektet ved nettopplevelsen for 95 prosent av Babyboomere og for 85 prosent av Gen Z.

Til felles har Babyboomers, Gen X og Gen Z at de favoriserer fysisk biometri som for eksempel fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning. Millennials derimot stoler mer på adferdsbiometri som til eksempel passordskrivingsmønstre.

Det er verdt å merke seg at holdninger til nettsikkerhet og personvern ikke bare avgjøres av alder. Forbrukere med høy inntekt foretrekker f.eks. sikkerhetsspørsmål i større grad enn forbrukere med lavere inntekt. Våre undersøkelser viser også at folk på tvers av generasjoner foretrekker å kommunisere med et menneske når det kommer til mer komplekse sikkerhetsproblemer.

Nøkkelen skal ifølge Bru være å kjenne sitt publikum. Undersøk hva som motiverer og hvilke løsninger som bør prioriteres, samt hvilke verktøy som bør investeres i for å kunne matche dine kunders behov og ønsker.

Hvis en kundegruppe ikke er komfortabel med visse verktøy, kan dette være en sjanse til å prioritere markedsføring og kommunikasjon til dem om problemet. Dette bidrar til å bygge tillit og viser klart de mange trinnene du tar for å håndtere svindel og nettsikkerhet. Ettersom kunder er mer bevisste på utfordringene knyttet til nettsvindel, er de mer trolige til å engasjere seg i kampen mot problemet, avslutter Bru.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!