Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Grensehandelen ned 99 prosent

Nesten åtte millioner dagsturer til Sverige så langt i år
therese.karlsrud.haugen

Fortsatt for høyt, mener Virke.

ANNONSE

Nye tall fra SSB viser at nordmenn brukte 28 millioner kroner på grensehandelen i andre kvartal 2020. Dette kan sammenlignes med 4,1 milliarder som ble målt under samme periode i fjor. Det innebærer en nedgang på 99 prosent.

Grensehandelen i 2. kvartal 2020 var preget av restriksjonene som trådte i kraft i mars, særlig mot Sverige. Flere land og regioner i Norden ble unntatt restriksjonene fra 15. juni, men de populære grensehandelsdestinasjonene i Sverige forble røde på smittekartet gjennom hele 2. kvartal, sier Boyd Oyier i SSB, i en kommentar.

Handlebeløpet på grensehandel i 12-månedersperioden fra 3. kvartal 2019 til og med 2. kvartal 2020 var på 9,7 milliarder kroner. Det er en nedgang på 42 prosent sammenlignet med samme periode året før.

"Kan ikke fortsette"

Hovedorganisasjonen Virke mener likevel det er for høyt.

Både tall fra svensk handel, og SSBs pilotundersøkelse viser at grensehandelen er langt høyere enn vi tidligere har trodd basert på den tradisjonelle målingen av grensehandelen. Selv når man legger SSBs konservative anslag til grunn og tar utgangspunkt i at grensehandelen nå i lengre tid med Korona-stengte grenser har vært svært begrenset, er den fortsatt like høy som for 10 år siden. Det sier seg selv at dette ikke kan fortsette, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke handel, i en pressemelding.

Virke mener kunnskapsnivået om grensehandelens faktiske størrelse er for svak. Videre mener organisasjonen det er lite kunnskap om hva nordmenn faktisk handler i utlandet, og hvordan dette påvirker folkehelsemålene.

Regjeringen lovet allerede i 2018 gjennom Stortingsmeldingen «Handelsnæringen – når kunden alltid har nett»  å forbedre kunnskapsnivået om grensehandelen. To år etter er et årlig grensehandelsbarometer fremdeles ikke på plass. I tillegg savner vi kunnskap om hvordan grensehandelen påvirker kostholdsutviklingen i Norge, sier Andersen.

Del artikkel: