Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Historisk frihandelsavtale undertegnet - Norges mest omfattende

Næringsminister Iselin Nybø signerer på vegne av Norge frihandelsavtale med Storbritannia.
Nærings- og fiskeridepartementet
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

"Det har vært viktig å få på plass en avtale"

ANNONSE

Torsdag 8.juli signerte næringsminister Iselin Nybø den historiske frihandelsavtalen med Storbritannia. Foruten EØS-avtalen er dette den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått.

Jeg er glad for å være i London for å undertegne frihandelsavtalen på vegne av Norge. Mange nordmenn har et nært forhold til Storbritannia, både i hverdagslivet og i næringslivet. Vi har jobbet på spreng for at det skal fortsette slik. Dagens undertegning er historisk og et viktig steg videre i vårt forhold til Storbritannia etter brexit, sier næringsminister Iselin Nybø (V), i en pressemelding.

Frihandelsavtalen skal gi forutsigbarhet for bedrifter og forbrukere etter Brexit, samt sikre at norske bedrifter får minst like god tilgang til det britiske markedet som EU-landene. Avtalen inneholder egne kapitler om små og mellomstore bedrifter, yrkesgodkjennig og digital handel.

Det har vært viktig å få på plass en avtale som skaper forutsigbarhet for næringslivet og sikrer frihet for den enkelte. Den sørger for at Norge fortsatt har muligheten til å opprettholde, og konkurrere om markedsandeler i ett av våre viktigste eksportmarkeder, samtidig som enkelte viktige rettigheter for forbrukerne blir ivaretatt, sier Nybø.

Avtalen skal blant annet legge til rette for at Storbritannia forplikter seg til et rammeverk for digital handel som legger til rette for at forbrukerrettigheter ved kjøp av varer eller tjenester digitalt, opprettholdes.

I tillegg skal man ved etablering av virksomhet i Storbritannia kunne oppholde seg i landet inntil tre måneder for gjennomføring av etableringen. Som forretningsreisende får man opphold inntil tre måneder.

Samtidig er det viktig å understreke at avtalen ikke fullt ut erstatter ut den tilknytningen vi hadde til Storbritannia gjennom EØS-avtalen. Vi mister den dynamiske utviklingen av felles regelverk som kjennetegner EØS-avtalen. Når det oppstår nye handelshindre i fremtiden, må vi løse dem i løpende dialog med Storbritannia, sier Nybø.

Skal møte det norske næringsliv i London

Storbritannia er det landet i verden Norge eksporterer mest til. Norske bedrifter eksporterte i 2020 varer for nære 135 milliarder kroner til Storbritannia. Dette utgjør 22 prosent av all norsk eksport. Importen var på nære 42 milliarder kroner.

Det er olje og gass, metaller og sjømat som utgjør den største andelen av norsk eksport til Storbritannia. De siste tilgjengelige tall, fra 2018, viser at Norge importerte varer og tjenester for 85 milliarder kroner - hvorav industrimaskiner, biler og medisiner utgjør en betydelig andel av importen.

Norske bedrifter med aktiviteter i Storbritannia har siden 2016 funnet seg i en høyst usikker situasjon. Etter signeringen av frihandelsavtalen i går, vil næringsministeren møte det norske næringsliv i London for å diskutere eksport videre.

Jeg ser frem til å møte representanter for norsk næringsliv i London, og diskutere hva frihandelsavtalen vil bety for dem. Nå som avtalen er på plass kan vi drøfte hvordan norske bedrifter best bør posisjonere seg for å utnytte potensialet for eksport til det britiske markedet, sier næringsministeren.

Frihandelsavtalen vil tre i kraft når både Storbritannia og Norge har gjennomført sine interne prosedyrer, oppgir Nærings- og fiskeridepartementet.

Del artikkel: