Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Høye drivstoffpriser betyr bedre ruteoptimalisering

Lars Persson, nordisk salgssjef i Descartes.
Foto: Descartes
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

… og forbrukerne spiller på lag med samlede leveringer av netthandelskjøp.

ANNONSE

Høye drivstoffpriser gjør at logistikkbransjen må tenke nytt. Og aller helst ruteoptimalisere for alle penga.

Dette melder Descartes, som minner om hvordan Norges Lastebileier-Forbund og NHO Logistikk og Transport skrev et felles brev til finansministeren hvor de krevde en krisepakke for å redde transportbedriftene på grunn av høye dieselpriser.

Vi ser at flere bedrifter innen transport og logistikk må jobbe enda hardere for å optimalisere rutene og planlegge transportene for å minimere drivstofforbruket. Det gagner ikke bare bedriftenes budsjett, men også klimaet, sier Lars Persson, nordisk salgssjef i Descartes, i en pressemelding.

I Descartes egne undersøkelse, Home Delivery Sustainability: Consumers Expect More, viser svarene at 64 prosent av svenske forbrukere er interesserte i å samle netthandelskjøp fra en og samme uke i én levering. En kan anta at prosentandelen hadde sett nogenlunde lik ut i Norge.

Dette viser at forbrukerne er villige, og at transport- og logistikkaktørene kan benytte sjansen til å optimalisere rutene sine på bekostning av en noe forlenger leveringstid ut til forbruker.

Når vi nå ser at svenske forbrukere kan være villige til å samle sine e-handelskjøp i én levering, er dette noe som bør bli et naturlig alternativ når transport- og logistikkselskapene tilbyr leveringsalternativer til kundene sine, uansett om det gjelder privatpersoner eller til bedrifter.

På den måten utvider vi alternativene med leveranser som reduserer bruken av drivstoff i ulike former, samtidig som transportbransjen gjør sitt for å være med og bidra til reduserte utslipp, konstaterer Persson.

Sluttforbrukerne er tydelige

Nå er det selvsagt i Descartes beste interesse om flere investerer i nettopp ruteoptimalisering, da deres løsninger brukes til nettopp sporing, planlegging og overvåking av leveranser.

Det er kanskje være verdt en titt likevel – alle monner drar om kundene faktisk aksepterer å vente en ekstra dag eller to på levering. Dessuten kommer det frem i undersøkelsen at hele 61 prosent av de spurte ønsker at selskapet som selger produktet skal anbefale det mest miljøvennlige alternativet når det gjelder levering av varen.

I tillegg til å få bort høye drivstoffkostnader ser vi stadig flere indikatorer på at forbrukerne ønsker miljøvennlig transport når det bestilles hjemlevering. Dette er ikke noe nytt i seg selv, men insentivet til å øke takten på transportselskapenes omstilling burde med rimelighet øke.

Når sluttforbrukerne er så tydelige, er det store fordeler hvis denne tilnærmingen får lov til å påvirke hele forsyningskjeden, fra råvaretransport til endelig hjemlevering. Det blir vinn-vinn på alle måter, avslutter Persson.

Del artikkel: