Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

IKEA skal utjevne lønnsforskjeller - “det kan være enkelttilfeller”

Johanna Allhorn

Skal løses i 2021.

ANNONSE

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen, som er rett rundt hjørnet, får alltid diskusjonen rundt likestilling ekstra fokus. IKEA er blant dem som allerede har sendt ut informasjon om hvordan de jobber med dette.

I en pressemelding skriver det svenske selskapet følgende: "Vi er forpliktet til å oppnå lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn i hele Ingka-konsernet i 2021." Det er med andre ord tydelig at konsernets lønninger ikke er likestilte i dag. Vår søsternettside Ehandel.se har forsøkt å få svar på hvorfor.

Hos Ikea Sverige jobber vi aktivt med lik lønn og overholder diskrimineringsloven. Vi gjennomfører lønnsundersøkelser for å kartlegge, rette opp og unngå urimelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, skriver Gabriella Fredriksson, Equality Diversity & Inclusion Leader i Ingka Sweden, i en e-post til redaksjonen.

Dette betyr for eksempel at vi identifiserer grupper av ansatte som har ulik lønn, selv om de utfører det samme arbeidet. Hvis det er hull som ikke kan forklares med faktorer som for eksempel prestasjon, er ambisjonen å utjevne dem, fortsetter hun.

På spørsmål om hvorfor lønningene ikke er likestilte enda, mener selskapet at det er i øvrige land man forsøker å kartlegge forskjeller.

For Ikea i Sverige har dette vært åpenbart å følge og jobbe aktivt med i mange år, ikke minst fordi vi er underlagt svensk lov, men også fordi det er vår vurdering at alle er like mye verdt. Nøyaktig hvordan situasjonen er i andre land, kan vi fra svensk side ikke svare på i dag. I Sverige har vi i dag lik lønn, men som i alle organisasjoner, kan det være enkelttilfeller der det er avvik, og det er derfor vi jobber systematisk for å oppdage og avhjelpe disse. Dette er et pågående arbeid.

Gabriella Fredriksson forteller at Ingka Group har en "global overordnet strategi med mange ulike lokale implementeringer", som skal gjøre den relevant for selskapets 31 markeder. Totalt har konsernet 160 000 medarbeidere.

Det viktigste er at likestilling er integrert i alle våre arbeidsoppgaver, fra rekruttering til forfremmelse. Å nå de oppsatte målene betyr ikke at vi kan lene oss tilbake - tvert i mot. Likestilling mellom kjønn er noe vi alle må jobbe med fortløpende.

Del artikkel: