Kommentar: Kjære dagligvareleverandører. Dere har ingen tid å miste

Sterk vekst innen netthandel av varer kan bety økt forretningsrisiko for mange dagligvareleverandører.

For å unngå dette må dagligvareleverandørene ha langt større fokus enn i dag på etablering av nye salgskanaler, og satse på nye produkter/tjenester innenfor nye kategorier - basert på digitale forretningsmodeller.

Å satse på de etablerte kjedegrupperingene som eneste salgskanal vil kun bidra til enda sterkere prispress, og enda mer pressede marginer, i et dagligvaremarked hvor lavpriskjedene snart nærmer seg 70 prosent markedsandel.

Annonse

- Det vil bli mye tøffere

De dagligvareleverandørene som i dag føler seg presset og «fanget i garnet» til dagligvarekjedene, har en ting i vente; det vil bli mye tøffere.

Den gode nyheten for alle dagligvareleverandører er at innen digital retail og netthandel er mange av skillelinjene mellom leverandør og detaljist borte. Når det gjelder netthandel kan alle som ønsker det være sin egen detaljist. Det er en mulighet dagligvareleverandørene bør gripe.

Jeg vil anbefale alle vareleverandører, og dagligvareleverandørene spesielt, å lytte til Larry Downes som er ekspert på såkalt «disrupsjon». Han har skrevet boken «Big Boom Disruption», og er prosjektleder ved Georgetown University Center for Business. Han sier blant annet følgende:

«Det er over 20 år siden folk begynte å kjøpe varer på internett. Nå har utviklingen nådd et vippepunkt. Det som skjer er at ny teknologi tar livet av de svakeste først. Det kan i en fase føre til at de sterkeste i en bransje gjør det bedre. Konkurrentene forsvinner, og de opplever vekst. Så investerer de mer og utvider virksomheten, i stedet for å legge om driften. Når vendepunktet kommer, er det for sent».

Se opp for faghandelen

Dagligvareleverandørenes største utfordring fremover vil sannsynligvis ikke komme fra konkurrenter innen egen bransje. Langt mer sannsynlig er det at den vil komme fra faghandelen.

Bakgrunnen er følgende:

Ser man på Varde Hartmark sin seneste bransjeanalyse så viser den at 6 av 10 faghandelskjeder har en driftsmargin på under 5 prosent, og 30 prosent har et negativt driftsresultat.

Det bør få varsellampene til å lyse.

Annonse

Etter hvert som prispresset øker og marginene faller ytterligere på tradisjonelle dagligvarer, er det langt fra utenkelig at stadig flere faghandelsvarer vil finne veien til dagligvarekjedene via netthandel og nye digitale forretningsmodeller.

For eksempel basert på Click & Collect. Rett og slett fordi faghandelsvarer kan bidra til betydelig ny vekst for dagens dagligvarekjeder, og meget gode fortjenestemarginer.

Dette er i så fall ikke godt nytt for mange av dagens dagligvareleverandører.

Kampen om plassen

Kampen om plassen i de norske dagligvarebutikkene blir nemlig ikke mindre i tiden fremover, selv om brysomme konkurrenter kanskje er kjøpt opp eller har gått dukken.

Tvert i mot - kampen om plassen vil bli enda hardere.

De som ikke tror meg bør lese denne artikkelen. Det er et intervju med konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen som ble publisert i Econa-tidsskriftet Magma tidligere i år

Den digitale utviklingen vil også få konsekvenser for marketing-funksjonen i alle bedrifter som opererer innen retail (kjøp og salg av varer og tjenester).

I en digital retail-verden kan i prinsippet alle bli sin egen detaljist. Det er den virkelig store «digitale revolusjonen» også for marketing. Marketing vil i økende grad gå fra å være en stabs- og støttefunksjon til å bli en forretningsenhet, med P&L-ansvar for egne kampanjer og aktiviteter.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!