Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

For å slå svenskene i netthandel, må vi starte med å se på oss selv

Kenneth Dreyer, gründer og forretningsutvikler i We Are Brands.
Kenneth Dreyer

“Svenske netthandelsaktører feier over norske” sier Lars Johansen i byrået Synlighet, samtidig som han etterspør en mer konstruktiv debatt. Det vi mangler for å konkurrere mot svenskene, har vi allerede i oss.

ANNONSE

Norsk netthandel -og det norske retail-markedet generelt - er preget av noen naturlige begrensninger: et lavt folketall, et språk få andre i verden snakker, og en geografi som gir logistikkmessige utfordringer. Men Norge er også et land som byr på en rekke mulighet for gründere som ønsker å prøve seg i B2C-markedet: en befolkning med høy inntekt som gledelig handler på nett, høy tillit, og tilgang til høyt utdannede kollegaer.

I Sverige kan man se mange av de samme faktorene, og nettopp derfor er det et passende spørsmål Lars Johansen fra byrået Synlighet kommer med når han spør hvorfor svenske netthandelsaktører tar så lett innersvingen på norske.

LES OGSÅ: Norske netthandelsaktører går dukken om fem år. Maks.

Påstanden er at vi henger etter, investerer mindre, og har lavere kompetanse. Løsningen som presenteres er at vi må utnytte den tilgjengelige dataene vi allerede har, enda bedre.

Etter å ha brukt de siste 5 årene av karrieren min med arbeid innen internasjonal e-handel, og deltatt i netthandelsbaserte samfunn i både USA, Australia, og Europa, peker det seg ut noen tydelige forskjeller på norske kontra utenlandske netthandelsaktører. La meg presentere et hinder, og en mulighet vi har.

Hinderet i norsk netthandel

Norsk netthandel er dominert av et ensidig “community”, primært av byråer og konsulenter som ønsker å selge egne produkter og tjenester, via faste avtaler. Innsikten og rådene man da får, vil bli deretter. Det er naturlig at konsulenter ønsker å løfte frem sine egne ideer, og sjeldent er man i stand til å se hele kompleksiteten av en netthandelsbedrift - spesielt ikke de delene av bedriften som sitter langt unna egne ideer, produkter og tjenester.

I mitt selskap, We Are Brands, har vi ingen faste byråavtaler. Disse har en tendens til å bli hvileputer etter noen måneder. For å unngå dette, passer vi alltid på at det er vilje til å legge sitt beste arbeid i et oppdrag, ved å allokere spesifikke prosjekter som har en klart definert start og slutt.

Utenfor Norge finnes det en rekke miljøer som ikke er styrt av konsulenter. Her snakkes det fritt om hele kompleksiteten av netthandel, og aktørene har ingen intensjoner om å selge deg tjenestene sine. Det er heller ingen frykt for å dele, og det er her det neste store skillet mellom norske og utenlandske netthandelsaktører kommer inn.

Muligheten for norsk netthandel

Enten man er gründer eller ansatt hos en netthandelsaktør, så starter alt med å endre måten vi tenker på. Mennesket har en enormt formbar hjerne, og vi kan bruke dette til å påvirke våre evner, talent, og egenskaper. Den amerikanske forfatteren Carol Dweck bruker i boken Mindset: Changing The Way You Think To Fulfil Your Potential begrepet “growth mindset” til å beskrive et tankesett som tilsier at vi kan endres og forbedres, hvor mennesket ikke begrenses av det man tror er medfødte evner og naturlig talent (eller mangel derav). Med dette utgangspunktet har jeg kommet frem til seks områder jeg mener vi Nordmenn kan jobbe med å bli bedre på, for å komme på nivå med svenskene:

  1. Bygg opp egen grit: Grit er et konsept popularisert av psykolog og forfatter Angela Duckworth i boken med samme navn, som i korte trekk kan oppsummeres til kombinasjonen av gjennomføringskraft + lidenskap. Jobber du aktivt med å bygge grit, så vil det bli lettere å stå gjennom de tunge takene og de harde stormene.
  2. Organisering og systemer: når du bygger et selskap, så kan du tenke at du bygger en maskin bestående av forskjellige komponenter, der energi kontinuerlig flyter gjennom maskinen. Har du forståelse av hvilke komponenter som er viktigst, og får disse de ressursene de trenger? Hvor oppstår det friksjon i maskinen? Hvilke prosesser er gjentagere?
  3. Foreta mange små eksperimenter: vær på søken etter nye muligheter. Det sies at man mister 100% av sjansene man ikke tar, så man har en viss kontroll over egen “flaks” om man tar flere sjanser. De aller fleste sjanser du tar har minimal påvirkning på fremgangen din om de ikke lykkes, så begynn å samle på feil så raskt som mulig. Det er i haugen du samler opp av feil du finner de suksessfulle eksperimentene.
  4. Bli en magnet for bra ting: vi alle tiltrekkes av det gode liv, så hvorfor ikke bli mer bevisst over hva du har å tilby, slik at du kan fremheve dette enda mer?  Enten du er en liten arbeidsplass eller stor, så må du reflektere over hvorfor folk skal ønske å  jobbe med deg, hvorfor leverandører skal ha deg som favorittkunde og ikke minst, hvorfor kundene skal handle hos deg. Start med hvorfor bedriften din eksisterer, verdiene dere ønsker å leve etter, og hvilken historie dere konsistent kan bygge gjennom kommunikasjon deres.
  5. Gjør kunnskap og læring til en hobby: I årene fremover, så vil relevant og verdifull kunnskap være ferskvare, og den vil bevege seg raskt. Du vil måtte være i stand til å syntetisere på tvers over kunnskapsområder, og du må kunne kommunisere ideene dine tydelig. Les bøker, ta opp nye hobbyer, og start din egen mastermind-gruppe.
  6. Sett et ambisiøst hårete mål: Ja, det er lov å ha store mål. La oss legge janteloven til side og begynne å heie frem de med store mål. Hvis målet ditt er så enkelt som å bli rik, så må du gjøre dette via å skape verdi til mange mennesker, bygge en bra arbeidsplass hvor du gir andre mennesker muligheter, og ved å gjøre de tingene som vil plassere deg på den riktige siden av historiebøkene. Reflekter over hva dette betyr for ditt mål.

Fokuser på tingene du har kontroll på, og ikke det du ikke kontrollere

Det er mye snakk i norsk gründermiljø rundt hva politikken kan gjøre for oss, for eksempel skatt, opsjoner, tilskuddsordninger mm. Det er fint å ha bevisste meninger om disse sakene, og det er viktig å avgi din stemme når du får muligheten, men sitter du passivt å venter på endringer her vil du tape.

Start med det du har kontroll over: ditt eget mindset. Begynn så å påvirke de rundt deg. vis man gjør mange små og gode valg over tid, så vil man bygge en sterkere organisasjon som bevegere seg raskere fremover, og som foretar flere eksperimenter som lykkes.

Slik kan vi møte svenskene på netthandel, og slik kan vi ekspandere ut i den store verden. 

Del artikkel: