Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Kartlegger verdiskaping knyttet til kunstig intelligens: XXL bedret topplinja med konkret KI-grep

Freddy Sobin, CEO i XXL // Foto: XXL
Bedret resultatene ved å ta i bruk egen maskinlæringsmodell.
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Norges verdiskaping kan økes betraktelig dersom norsk næringsliv kommer raskt i gang med å implementere bruken av generativ kunstig intelligens (KI). Det konkluderer NHO i rapporten Kunstig Intelligens i Norge, som publiseres samme dag som NHOs Årskonferanse 9. januar.

De har bedt Samfunnsøkonomisk analyse se på nytten, mulighetene og barrierene for kunstig intelligens i Norge, og kommet frem til at gevinsten kan bli betydelig dersom vi setter fort i gang.

ANNONSE

SØA anslår at økt bruk av generativ KI kan øke verdiskapingen i Norge med 2 000 milliarder kroner i perioden frem til 2040. I samme periode blir det anslått at bruk av annen avansert digital teknologi og øvrig KI kan øke verdiskapingen med totalt 3 600 milliarder kroner. Likevel er det kun én av fire som svarer at de bruker KI-verktøy, når man i arbeidet med rapporten utførte en spørreundersøkelse blant 5000 norske virksomheter.

Mange tror at Norge er verdensledende på digitalisering. Det er vi ikke. Selv om bruken av KI i norsk næringsliv øker, går utviklingen for sakte. Både næringslivet og politikerne må gjøre mye mer om Norge skal lykkes med å bruke KI til å utvikle reelt nye og konkurransedyktige løsninger, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia, i en pressemelding.

Tok hjem KI-tjeneste

Blant virksomhetene som har vært med i utformingen av rapporten finner vi XXL. Etter å ha kjøpt tjenester av eksterne leverandører, for produktanbefalinger, valgte sport- og friluftskjeden å heller utvikle sin egen maskinlæringsmodell.

Dette konkrete grepet skal ha bedret omsetningen med 2 prosent.

Sports- og friluftskjeden har utviklet en egen maskinlæringsmodell (nevralt nettverk) for produktanbefalinger da dette tillater at de kan bruke anonymisert informasjon om egne kunders kjøpshistorikk, dvs. data som ikke kan deles med eksterne leverandører. Ved å bruke sin egen modell for produktanbefalinger basert på kjøpshistorikk, har XXL fått bedre resultater enn da tjenesten ble levert av en ekstern leverandør og denne informasjonen ikke inngikk, står det skrevet i rapporten Kunstig Intelligens i Norge.

Utover dette kjøper XXL flere ulike KI-tjenester fra eksterne IT-leverandører. Dette skal blant annet være bruken av velkjente ChatGPT, i arbeidet med å kvalitetssikre koder og redusere leveransetider.

Ifølge rapporten forventer XXL at dette skal gi en effektiviseringsgevinst på 10-15 prosent på alle kodeleveranser i løpet av 2024.

XXL bruker foreløpig generative språkmodeller som Chat GPT i begrenset omfang, for eksempel til enkle oversettelser og mindre juridiske avklaringer. XXL jobber også med å hente ut AI effektiviseringsgevinster innen innholdsproduksjon og kundeservice, står det skrevet i rapporten.

Rapporten Kunstig Intelligens i Norge er laget av SØA på oppdrag fra NHO, Abelia, Nelfo og Finans Norge. 

Del artikkel: