Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Klarna kan ha rett - FI får baklekse: "Ny behandling"

Klarna granskes fra ulike hold - risikerer 200 millioner kroner i bøter
David Gustavsson
david@ehandel.se

«Derfor sendes saken tilbake til Finanstilsynet».

ANNONSE

De er ikke akkurat bestevenner. Klarna har ikke delt Finanstilsynets, FIs, vurdering av selskapets økonomi og behov for kapitalbuffer.

Og nå får FI irettesettelse av forvaltningsdomstolen i Stockholm. Tilsynet har gjort en mangelfull vurdering av hvor mye kapital Klarna skal inneha. Men forvaltningsretten slår også fast at det er FI som nå skal foreta en ny prøving.

Av rettssikkerhetshensyn bør ikke forvaltningsretten gjøre den vurderingen som første instans, derfor henvises saken tilbake til FI for ny behandling, skriver førsterådsleder Anna Önell i en pressemelding.

Det var for et drøyt år siden at FI gjorde en ny vurdering med henvisning til den såkalte pilar 2-veiledningen. Denne veiledningen viser hvor mye kapital en bank bør inneha, i tillegg til de juridisk bindende kapitalkravene.

FI hadde tidligere opplyst at det for de fleste banker forventes å utgjøre 1 til 1,5 prosent av de risikovektede eiendelene. Men for Klarna ble denne veiledningen satt til 7,5 prosent.

Betalingsselskapet anket på sin side avgjørelsen til forvaltningsretten, som nå har konkludert med at FI må revidere sin vurdering.

Del artikkel: