Komplett økte med én milliard – doblet resultatet

"Vi er godt posisjonert"

Komplett økte driftsinntektene med 1 milliard kroner i første halvår 2021 til over 5 milliarder norske kroner. Samtidig resulterte styrking av bruttomarginen kombinert med ytterligere kostnadsforbedring i en dobling av driftsresultatet før engangskostnader knyttet til børsnoteringen i juni. Nærmere bestemt endte resultatet før skatt på 165 millioner kroner. 

LES OGSÅ: Komplett verdsettes til flere milliarder: "En anerkjennelse"

Annonse

Fremgangen kommer på toppen av historisk sterke sammenligningstall fra i fjor da B2C-segmentet ble positivt påvirket av koronapandemien. Netthandelen har vokst kraftig som følge av koronarestriksjonene i mars 2020, og vi har sterk tro på at dette er en varig endring i forbrukeradferd, sier konsernsjef Lars Olav Olaussen, i en kommentar til den første kvartalsrapporten etter at selskapet gikk på børs.

For å møte kundenes etterspørsel av blant annet IT-tjenester og applikasjoner, kjøper selskapet nå opp 65 prosent av aksjene i selskapet Ironstone, en ledene leverandør av sky-baserte IT løsninger og tjenester. 

Kjøpet av Ironstone representerer et strategisk attraktivt tillegg til Kompletts tjenester i det voksende servicesegmentet. Komplett vurderer utvalgte oppkjøp for å levere på strategien fremover. Vi vil særlig se etter oppkjøpskandidater som vil bidra til å styrke vårt tjenestetilbud og akselerere vår bærekraftsagenda samt konsolideringsmuligheter for å styrke vår kommersielle posisjon eller gi kostnadssynergier, sier Lars Olav Olaussen.

Ny tjeneste

I andre kvartal omsatte Komplett for 2,4 milliarder kroner, som er opp fra 2 milliarder kroner i fjor. Under kvartalet lanserte man også tjenesten FLEX for produktleie til kundene innen B2C-segmentet.

Tjenesten gir kundene mulighet til å kjøpe en rekke produkter til et fast månedlig beløp med en restverdi. Kunden kan returnere eller bytte inn produktet etter den avtalte perioden, mens Komplett sørger for å videreselge de brukte varene i annenhåndsmarkedet.

Vi er sikre på at denne nye måten å handle produkter vil knytte kundene tettere til Komplett og gi grunnlag for økt kundelojalitet og fremtidige inntektsstrømmer, sier Lars Olav Olaussen.

For å oppsummere er vi godt posisjonert til å kapitalisere på overgangen til økt netthandel, og jeg er trygg på at vi har en solid kommersiell plan og et produktsortiment som gir våre kunder en attraktiv kjøpsopplevelse. Vår utvikling i andre kvartal er et resultat av vår effektive drift, sterke markedsposisjon og gode markedsutsikter, avslutter konsernsjef Lars Olav Olaussen.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!