Kraftig fall i omsetning for Dustin

Må hente inn nærmere 2 milliarder svenske kroner.

Dustin, den svenske IT-forhandleren på nett, har hatt et fall i nettoomsetning med 11,4 prosent til i underkant av 5,1 milliarder svenske kroner i selskapets fjerde kvartal, juni til august.

Det kan sammenlignes med fjorårets 5,7 milliarder. Den organiske salgsveksten var på -16,9 prosent.

Annonse

IT-selskapets resultat, målt som justert ebita, falt også på kvartalsbasis til 142 millioner svenske kroner. Dette kan sammenlignes med 202 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Selskapet rapporterte også om et halvert driftsresultat på 75 millioner svenske kroner for regnskapsårets fjerde kvartal.

I regnskapsårets siste kvartal har vi stått overfor en fortsatt utfordrende markedssituasjon preget av makroøkonomiske bekymringer og en forsiktig utvikling blant flere av våre kundegrupper, skriver konsernsjef Johan Karlsson i rapporten.

Emisjonen gjør oss sterkere

Dustin meddeler også at de har besluttet å gjennomføre en nyemisjon som vil tilføre selskapet 1,75 milliarder svenske kroner i ny kapital. Pengene skal blant annet brukes til å nedbetale gjeld.

Selskapet opplyser også at formålet med emisjonen er å ikke risikere å bryte finansieringsvilkårene for netto gjeldsgrad i dagens svake markedssituasjon.

Med den planlagte emisjonen skaper vi forutsetninger for å fokusere fullt ut på fortsatt utvikling og lønnsom vekst for å nå våre finansielle mål. Emisjonen gjør oss sterkere, mer konkurransedyktige og mindre følsomme for eksterne faktorer", sier Johan Karlsson i en kommentar.

Eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett i emisjonen, der tegningskurs og øvrige vilkår vil bli presentert senest 7. november.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!