Kraftig systemstøtte er viktig for B2B-handel

Siden starten i 2007 har Storm Commerce utviklet e-handelsstøtte for B2B-selskaper. Takket være mye akkumulert ekspertise innen området visste Storm Commerce hvilke nøkkelfaktorer som krevdes for å lykkes, og kunne dermed skape en headless-plattform som var langt forut for sin tid.

Med innsikt i hvilke behov systemstøtte for B2B-e-handel må dekke, bygde vi en API-basert plattform med en SaaS-tjeneste lenge før den ble vedtatt, sier grunnleggeren Niclas Heurlin.

Helt fra begynnelsen av har visjonen vært å bygge en såkalt headless-plattform, blant annet for å muliggjøre fleksibilitet i valg av presentasjonslogikk.

- Det var nyskapende på den tiden. De fleste produktene hadde en integrert frontend, men vi valgte å bygge plattformen med kraftig API for å øke fleksibiliteten og valgfriheten.

Digitalisering som et fokusområde for B2B

Niclas understreker at det er like mange grunner til å digitalisere selskapet sitt som der er selskaper. For å kartlegge selskapenes holdninger og resonnementer mer grundig lanserte Storm Commerce derfor en grundig undersøkelse av B2B-handel på nettet.

Resultatene var veldig tydelige. 90 prosent mente at digitalisering av virksomheten var et viktig fokusområde. Det kom fram at det finns fire underliggende hovedårsaker til digitalisering: økt potensial for salg gjennom digitale kanaler, økt tilgjengelighet og servicenivå, redusert manuell administrasjon og som et utgangspunkt for internasjonal ekspansjon.

Les Storms undersøkelse, som tar tempen på e-handel innen B2B

B2B er mer komplekst enn B2C

Mange funksjonelle krav til B2B er de samme som dem for B2C, men de er forskjellige på noen viktige måter. I B2B er prisene normalt unikt tilpasset til hver kunde, og det er ofte kompliserte rabattstrukturer, flere prislister og kvantitetsrabatter. Kundespesifikke sortiment og kundenes unike verdiøkende tjenester skaper en ytterligere kompleksitet.

Hvis du deretter legger til sesongbestillinger, autorisasjonsroller, kundespesifikke betalingsbetingelser og fraktmetode, forstår du raskt viktigheten av å ha en kraftig systemstøtte for B2B.

Les kundesaken: Slik styrker dere B2B-e-handelen deres med Storms plattform

Viktige faktorer ved anskaffelse av B2B-e-handel

For å drive vellykket B2B-handel på lang sikt er det en rekke viktige faktorer å ta hensyn til, sier Niclas. Å investere i en skalerbar og funksjonsrik plattform er en grunnleggende forutsetning, men det viktig å ha et langsiktig perspektiv med klart definerte mål og strukturerte delmål.

Hvis du tenker på den digitale transformasjonen som en langsiktig reise snarere enn som et mål, får du et godt utgangspunkt. Det er viktig å ta en ting om gangen og være åpen for å måle, evaluere og endre kravene dine under reisen mens du lærer. Da må du ikke glemme verdien av å lage riktig lagoppstilling, med relevant intern kompetanse og nøye utvalgte partnere som tilfører merverdi. Først da du har du de riktige forutsetningene for en vellykket transformasjon, som er forankret i hele organisasjonen, avslutter Niclas.

Her kan du få flere tips om hvordan du lykkes med anskaffelse av B2B-e-handel