Kritisk til Postens økte statsstøtte

"En helt unødvendig økning", sier Anders Angen i Helthjem.

I statsbudsjettet for 2024 foreslår Regjeringen å gi Posten totalt 1,6 milliarder kroner til statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester.

Helthjem, som tidligere har klaget på Postens statsstøtte til EØS-tilsynet Esa, stiller seg svært kritisk til tildelingen.

Annonse

Dette er oppsiktsvekkende og en helt unødvendig økning, sier Anders Angen, daglig leder i Helthjem i en epost til Dagens Næringsliv.

Nå foreslår regjeringen å gi Posten Bring 1617 millioner i statsstøtte i 2024, for tjenester Helthjem mener kan konkurranseutsettes.

Det finnes alternativer som både er billigere og bedre for fellesskapet. I vår modell vil vi øremerke støtte til Distrikts-Norge og pålegge Posten å tilby tjenester til andre aktører i området til rettferdige vilkår. Dette vil gi Distrikts-Norge valgfrihet og redusere statens kostnader, sier Angen.

Avviser kritikken

Pressesjef i Posten Bring, Kenneth Tjønndal Pettersen, beskriver kritikken som en fullstendig misforståelse og påpeker at 1490 millioner kroner vil gå til Posten for å dekke ulønnsomheten knyttet til posttjenester selskapet er forpliktet til å levere.

Å levere post over hele Norge er ikke kommersielt lønnsomt, men viktig, sier Tjønndal Pettersen til Dagens Næringsliv.

Angen står fast ved kritikken og legger til at Norge er det eneste landet i verden hvor hjemlevering av pakker er billigere enn butikklevering grunnet at Posten som markedsleder priser denne tjenesten meget lavt.

Vi mener Postens tjeneste, basert på overdreven statlig finansiering, skaper så skjeve konkurransevilkår at det nærmer seg monopolmakt. Målet med denne klagen er å belyse en støtteordning som virker helt urimelig, sier Angen.

Til forskjell fra Norge, kunngjorde den danske regjeringen i sommer at de fjerner statsstøtten til det statseide svensk/danske selskapet PostNord, samtidig som leveringsplikten til PostNord på brev opphører fra og med 1. januar 2024.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!