Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Lanserer veiledning om bærekraftmarkedsføring

therese.karlsrud.haugen

Forbrukertilsynet slår ned på grønnvasking.

ANNONSE

Tidligere i sommer ble flere store kleskjeder klaget inn til Forbrukertilsynet for "grønnvasking" i markedsføringen. Det fordi produkter skal ha blitt fremstilt mer miljøvennlig enn det de faktisk er eller kan bevise. Forbrukertilsynet har over tid jobbet opp mot klesbransjen og deres bruk av bærekraftmarkedsføring.

Nå lanserer Forbrukertilsynet nye temasider og oppdatert veiledning om markedsføring med bærekraftpåstander.

Veiledningen er oppdatert med ny praksis og oppdatert informasjon for næringsdrivende som bruker påstander om bærekraft i markedsføringen. Formålet er å unngå at forbrukerne blir villedet til å kjøpe produkter de ellers ikke ville gjort.

Vi ser at mange næringsdrivende ikke vet hva som kreves av dem for å holde seg innenfor regelverket. Veiledningen skal sikre at de næringsdrivende vet hva de kan og hva de ikke kan si i markedsføringen. Det er viktig at fremstillingen av produktet er korrekt, sier Bente Øverli, fungerende direktør i Forbrukertilsynet, i en pressemelding.

Forbrukertilsynet understreker at det ikke er forbudt å bruke påstander om miljø og bærekraft, men at den næringsdrivene må passe på at de ikke overselger produktene.

Forbrukertilsynet kan fatte vedtak om forbud eller påbud, tvangsmulkt og i visse tilfeller overtredelsesgebyr ved brudd på markedsføringsloven og for villedende handelspraksis.

Del artikkel: