Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

74 % av selskapene som selger digitalt i dag, forventer økt omsetning de neste tre årene

Scandinavian B2B Commerce 2021
Litium

Scandinavian B2B Commerce 2021 er Litiums femte rapport om digitale forretninger mellom bedrifter (B2B). Studien er basert på svar fra nærmere 900 beslutningstakere, noe som gjør den til Nordens største undersøkelse om hvordan bedrifter gjør forretninger i digitale kanaler. Årets rapport belyser hvordan skandinaviske B2B-selskaper drar nytte av den økte digitaliseringen for å utvide virksomheten og fremhever viktigheten av å ha en plan for ikke å havne bakpå.

ANNONSE

Årets studie fokuserer på produktselgende virksomheter, primært innen produksjon og handel, og viser stor interesse for digitale forretninger. Hele 65 % av selskapene i studien har i dag åpnet for muligheten til å gjøre forretninger gjennom digitale kanaler. 34 % tilbyr digital handel direkte fra egen e-handelsløsning. De øvrige selskapene tilbyr en kombinasjon av en digital produktkatalog eller muligheten til å be om et tilbud i digitale kanaler og tjenester for EDI eller direkte integrasjon til kundenes innkjøpsportaler.

Malin Bodolla, CMO hos Litium, konstaterer at skandinaviske B2B-selskaper er på god vei til å dra fordel av mulighetene som den økte digitaliseringen tilbyr, men at de fleste har mye mer å hente:

– Tre firedeler, 74 %, av skandinaviske B2B-selskaper som selger digitalt i dag, forventer økt omsetning i tiden som kommer. Det er et tydelig signal til de som ennå ikke har en plan for sine digitale forretninger, om at det er på høy tid å komme i gang. Flesteparten av alle selskaper sørger for trafikk til sine nettsider, men det holder ikke å stoppe der – man må også ta hånd om trafikken og konvertere den til forretninger.

Nytt av året er at Litium har utviklet en modenhetsstige for digitale forretninger mellom selskaper. B2B Commerce Maturity Ladder deler skandinaviske B2B-selskaper inn i fem modenhetstrinn, fra de som ligger i startgropen for digital handel til de datadrevne selskapene som jobber kontinuerlig med å utvikle sine digitale forretninger og kunderelasjoner. I takt med at bedriftene forflytter seg oppover på stigen øker modenhetsgraden, ikke bare når det gjelder fokus på digital handel, men også hvor aktive bedriftene er i arbeidet med å forstå kundenes reise, hvordan tilbudet markedsføres i digitale kanaler og hvordan man drar nytte av data for å utvikle virksomheten og sin digitale tilstedeværelse.

– Studien viser tydelig at B2B-selskapenes digitaliseringsreise antar mange ulike former – det handler ikke om svart eller hvitt. Noen selskaper begynner med å generere trafikk og leads i digitale kanaler. Andre gjør det mulig å finne informasjon i en digital produktkatalog. En tredje gruppe lanserer en egen e-handel direkte. Det finnes ikke en definert vei som passer alle. For å kunne dra nytte av det enorme potensialet som digitaliseringen innebærer, gjelder det å finne det første steget som er best for ens egen bedrift, og om å bestemme hvilken sluttdestinasjon man ønsker å nå. Det som er viktig for ikke å bli akterutseilt i digitaliseringsracet, er å starte reisen her og nå! sier Malin Bodolla.

Scandinavian B2B Commerce 2021 i tall
• 65 % av B2B-selskapene åpner for salg gjennom digitale kanaler. Det vanligste er å tilby en nettbutikk, med eller uten krav til pålogging, noe som tilbys av 34 % av selskapene.
• 74 % av selskapene som selger digitalt i dag, forventer økt omsetning de neste tre årene.
• 27 % av selskapene som ikke selger digitalt i dag, har planer om å tilby e-handel innen tre år
• 52 % av B2B-selskapene har kartlagt kundenes kjøpsreise for å kunne utvikle sine prosesser, organisasjoner eller støttesystemer.
• 71 % av selskapene jobber aktivt med å generere trafikk til sine nettsider gjennom digital markedsføring.
• 62 % av selskapene måler og følger opp aktivitetene i digitale kanaler, de fleste med fokus på de tidlige fasene i kjøps- og salgsprosessen.
• Kun 13 % av B2B-selskapene i studien anser at de har et datadrevet perspektiv på arbeidet.

Scandinavian B2B Commerce 2021 er utarbeidet i samarbeid med B2B-byrået Crescando.
Rapporten ble publisert 18. mai og kan lastes ned här.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Malin Bodolla, CMO Litium AB
Mobil: +46 738 00 35 40
E-post: malin.bodolla@litium.com

Del artikkel: