Miljødirektoratet holdt kontroll – flere ulovlige produkter kjøpt inn av nettbutikker

1 av 3 produkter inneholdt ulovlige stoffer.

En stikkontroll gjennomført av Miljødirektoratet viste at hele 28 prosent av de kontrollerte produktene var ulovlige. Produktene var kjøpt inn av både norske og utenlandske nettbutikker som retter seg mot det norske markedet. Dette melder NRK.

De ulovlige produktene inneholder for mye helse- og miljøskadelige stoffer, som er kreftfremkallende, hormonforstyrrende, som kan gi fosterskader eller skade forplantningsevnen.

Annonse

Dette tyder på at virksomhetene ikke gjør en god nok jobb med å avdekke ulovlige produkter selv, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet, til NRK.

De gjeldende nettbutikkene som står ansvarlig for å ha bestilt de produktene som ble stoppet i kontrollen har fått pålegg om å fjerne produktene fra markedet, og Miljødirektoratet vil følge opp saken med inspeksjoner.

 

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!