Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Milliardpakke og nye permitteringsregler for bedrifter

therese.karlsrud.haugen

Går inn med minst 100 milliarder.

ANNONSE

Coronautbruddet medfører en rekke økonomiske konsekvenser for næringslivet, og det skal nå iverksettes tiltak. Blant annet utsettes både innbetaling av formuesskatt på virskomshetsformue og terminen for første forfall av forskuddsskatten. 

Regjeringen har også fulgt opp med å foreslå to garanti- og lånerordninger med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner til bedriftene, som vil si 50 milliarder til hver av ordningene. 

Norsk økonomi står i en svært krevende situasjon. Regjeringen vil gjøre det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv, store som små, sier statsminister Erna Solberg, i en pressemelding.

Det foreslås en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til utbruddet av coronavirus. 

Mange bedrifter har nå liten eller ingen inntekt, men de har faste utgifter som de må betale. Det betyr at de veldig fort kan komme i en likviditetskrise. Tiltakene vi varsler i dag vil avhjelpe situasjonen. Sammen med andre tiltak som regjeringen foreslår, vil dette bidra til å bygge tillit i kapitalmarkedet og sikre norsk næringsliv finansiering. Dette er avgjørende for å sikre at folk har en jobb å gå til etter krisen, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen vil samtidig foreslå å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Det skal bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som er statens kapitalforvalter av Statens pensjonsfond Norge.

Vi vil foreslå at fondet får en ramme på inntil 50 milliarder kroner, som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter. Dette er en ordning som vi har gode erfaringer med fra finanskrisen, sier finansministeren.

Mandag ble partiene på Stortinget også enige om at permitterte ansatte får full lønn i 20 dager, hvor arbeidsgiver betaler de første to dagene mens staten betaler resten.

Del artikkel: