Nettsnusaktørene raser over regjeringens forslag: “En massiv gavepakke til dagligvaregigantene“

"Dagligvaregigantene vil få styre hele markedet".

Helseministeren Ingvild Kjerkol (Ap) ønsker seg en tobakksfri generasjon og regjeringen har i den nye folkehelsemeldingen foreslått å innføre et forbud mot nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter for å hindre salg til mindreårige og for å få bedre kontroll på hva som innføres fra utlandet.

I folkehelsemeldingen konkluderes det med at snusbruken øker blant voksne i Norge og at det er behov for tiltak som reduserer tilgangen til snus blant unge og som gjør produktene mindre attraktive. Forslaget om totalforbud av salg av snus på nett får Haypp Group-eide Snushjem.no, landets største nettsnusaktør, til å rase.

Annonse

Av Norges rundt 680 000 snusere, så kjøper 150 000 personer snus fra oss. Vi har i løpet av de siste 12 månedene gjennomført 800 000 alderskontrollen. Vi har i løpet av året mottatt én klage på at produkter solgt fra oss har kommet i hendene på mindreårige, dette via en stjålet pakke, forteller Markus Lindblad, Head of External Affairs i Haypp Group, til Ehandel.

Lindblad peker på ett punkt i folkehelsemeldingen som han reagerer sterkt på. Der kan vi lese følgende: Handelsorganisasjonane har klaga over at dette medfører urettferdige konkurransevilkår for dei seriøse norske aktørane, særleg daglegvareforretningane. Ved fjernsal blir produkta ofte selde billegare enn i fysiske butikkar, noko som bidrar til auka tilgjengelegheit, spesielt for mindreårige som er svært prissensitive.

"Driver mafiavirksomhet"

Mandag kveld opplyste nettbutikken til Nettavisen har de meldt seg ut av handelsorganisasjonen Virke, hvor også Norgesgruppen er medlem i Virke dagligvare.

Vi kan som du selv forstår ikke støtte en organisasjon som aktivt arbeider for å lovfeste bort Snushjem.no AS. Vi ser dette innspillet til helse- og omsorgskomiteen som en bekreftelse på at Virke opererer som Norgesgruppens mafiavirksomhet for å redusere konkurransen i norsk dagligvarehandel, skriver Lindblad i utmeldingen.

Med mafiavirksomhet utdyper han videre hvordan han mener at Virke driver Norgesgruppens mafiavirksomhet, som Norgesgruppen selv ikke kan stå for offentlig, samt at han mener Snushjem.no har blitt lurt til å finansiere Virkes virksomhet i troen på at handelsorganisasjonen ville stå opp for forbrukernes beste gjennom det han beskriver som sunn konkurranse.

Norgesgruppens myndighetskontakt og direktør for næringspolitikk, Bård Gultvedt, svarer Lindblad.

Her er Markus Lindblad i Snushjem.no på ville veier. Norgesgruppen har ikke ment noe om snus i forbindelse med Folkehelsemeldingen. Hans påstander er derfor fullstendig grunnløse og urimelige, sier Gultvedt til Nettavisen.

Står for 85 prosent av salget i Norge

I samtale med Lindblad er det tydelig flere punkter ved regjeringens folkehelsemelding som irriterer. Blant annet trekker han frem hvordan han mener verifisering med BankID, ved salg på nett, er en sikrere aldersidentifisering enn den som foregår i dagligvare, på bensinstasjoner og i kiosker.

Annonse

Har Snushjem.no iverksatt konkrete tiltak for å gjøre prosessen med aldersidentifisering sikrere?

Vi forbedrer hele tiden vår alderskontroll og driver den tekniske utviklingen blant både budfirmaene, betalingsløsningene og aldersverifiseringsløsningene. Siste forbedring fra i år kommer via Klarna konto, der navnet vi leverer til er låst til den personen vi aldersverifiserer. Av våre 800 000 kjøp de siste tolv måneder har vi stoppet 3000 kjøp online med vår aldersverifisering og fått én klage. Det største problemet er langing, altså når en privatperson selger produktene til mindreårige. I stedet for å stenge nettsalget og minske konkurransen på markedet så burde norske politikere forby salg mellom privatpersoner og mindreårige i stedet, sier Lindblad til Ehandel.

Lindblad forteller videre at man har søkt råd og støtte blant sine norske nettsnus-kolleger, blant annet hos Snus365 som forøvrig har fått en knallstart på året med sin Harryhandel-kategori.

Vi har en uformell dialog med Snus365.no som foruten oss er den eneste aktøren som tar spørsmålet om alderskontroll på alvor. Vi regner med at Snushjem.no står for 85 prosent av nettsalget av snus i Norge. Et forbud mot nettsalg av snus vil derfor være en "Lex Snushjem.no", uttaler Lindblad som mener at det foreslåtte forbudet i all hovedsak handler om å stoppe nettopp deres nettbutikk.

"Latt seg lure av lobbyistene"

Adrian Huer, markedssjef i den norske snusnettbutikken Snus365, legger ikke skjul på at også han har mye å si om denne saken.

Vi ser på dette forslaget som et klart angrep på våre kunder og vår bedrift. Helseministeren vil gjøre det vanskeligere og dyrere å få tak i snus. Det øker risikoen for at folk går tilbake til røyken, mange vil kjøre oftere til Sverige, og andre vil ty til ukjente og utenlandske online aktører, sier Huer til Ehandel.

Snus365.no har ved gjennomgang av påstandene som fremmes i folkehelsemeldingen funnet flere punkter som man mener både inneholder faktafeil, og ikke henger sammen.

Ifølge Kjerkol skal de innføre dette salgsforbudet blant annet fordi personer under 18 år får kjøpt snus på nett og sendt det hjem. Hvor hun har fått denne informasjonen fra sies det ingenting om. Det vi kan si at er at dette er 100 prosent feil. Alle våre kunder må verifisere seg med BankID, og derigjennom kjører vi en alderskontroll. På alle kunder. Altså samme krav som ved å ta opp boliglån eller levere skattemeldingen. Kan dagligvarebransjen si det samme? Det er sjokkerende at helseministeren skriver dette i Folkehelsemeldingen. Hadde hun tatt seg bryet med å høre med oss ville hun raskt funnet noe annet, sier Huer.

Huer foreslår at man rett og slett snur hele saken på huet.

Fremfor å forby salg av snus på nett burde det heller blitt forbudt å selge snus i butikker, kiosk og bensinstasjoner. Vi har 100 prosent alderskontroll, og kun 7 prosent av kundene våre er mellom 18-24 år. Den nasjonale andelen av unge som snuser ligger på 22 prosent ifølge SSB. Hvor kjøper de fleste unge voksne snusen sin da? Iallfall ikke hos oss. Dette poengterer hvor dumt dette forslaget er, og ikke minst hvor langt Kjerkol har latt seg lure av lobbyistene. Hvordan kan et sånt forslag med så lite faktabasert informasjon bli foreslått av vår sittende regjering?, spør Huer.

Ifølge den norske snusaktøren er forslaget konkurransevridende. Han ser ingen annen løsning enn å kaste forslaget.

Om regjeringen stenger butikken vår, er det ikke bare ni ansatte som mister jobben. Nært 700.000 daglige snusere vil oppleve enda en kategori varer som går opp i pris, ved at «brysomme» konkurrenter som oss blir fjernet. Hvis Stortinget blir med på Kjerkols forbud, gir det en massiv gavepakke til de tre største dagligvaregigantene, som vil få styre hele markedet, avslutter Huer.

Folkehelsemeldingen (Meld. St. 15 (2022-2023) er til høring i dag, tirsdag 25.april. Deretter vil det jobbet videre med en innstilling som fremmes for Stortinget. Innstillingen vil være offentlig ettermiddagen den 23.mai. Etter dette vil innstillingen bli behandlet og votert av Stortinget 2.juni.

Verken Snushjem.no eller Snus365 får delta på høringsrunden i dag grunnet Tobakkskonvensjonen hvor Norge har forpliktet seg til å ikke la norsk lov bli påvirket av tobakksindustrien.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!