Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Nordmenn julehandlet for 130 milliarder: ”Netthandelen står for en betydelig andel”

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.
Foto: Virke
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Øker mot 2020-rekorder.

ANNONSE

Til tross for et rekordår i 2020 har nordmenn likevel økt julehandelen i 2021. Med en økning på 2-2,5 prosent mot 2020, havner julehandelen for 2021 på 128-129 milliarder kroner totalt. Dette melder Virke.

Pandemien fortsetter å påvirke våre handlemønstre, og bidrar til økt netthandel og mindre grensehandel. Slikt blir det økt julehandel av.

Julehandelen i 2020 slo alle rekorder, men det ser likevel ut til at vi handlet for enda litt mer denne gangen. Koronapandemien påvirker fortsatt økonomien og handlemønstrene våre på flere måter. Vi kjøper mer varer når vi tilbringer mye tid hjemme, mange har fortsatt god økonomi og oppsparte midler og trenden med økt netthandel fortsetter, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, i en pressemelding.

Netthandelsveksten for årets to siste måneder var ifølge transaksjonsdata fra DNB på omtrentlig 10 prosent.

Selv med ekstremvekst i 2020 fortsatte netthandelen å vokse sterkt og stod for en betydelig andel av den samlede julehandelsveksten, sier Hammerstad.

"Viktig å få ned grensehandelen"

I november nærmet grensepasseringene seg samme nivå som i 2019, opplyser Virke. Restriksjoner førte brått til at færre tok over grensen for å gjøre unna julehandelen, og grensehandelen falt kraftig i desember.

I tillegg har skjenkestopp sannsynligvis ført til at flere tilbringer mer tid hjemme, og dagligvareomsetningen vokser fra november til desember.

2020 bar preg av svært strenge smitteverntiltak og nesten hermetisk stengte grenser, mens det i 2021 har vært et mer delt bilde før jul. I tillegg ble tiltakene innført senere, og når de først ble innført er det ikke umulig at en del av forbruket vårt er blitt flyttet fra tjenester til varer. Samtidig viser dette nok en gang hvor viktig det er å få ned grensehandelen, sier Hammerstad.

Resultatene er foreløpige og bygger på kjøpesentertall fra Kvarud Analyse, analyser fra Virke og SSBs tall for november, opplyser Virke.

Del artikkel: