Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Kraftig vekst i utenlandsk netthandel blant nordmenn

therese.karlsrud.haugen

Handler mye i Irland og Luxembourg.

ANNONSE

I 2018 handlet nordmenn for 60 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker. Det er nesten fem ganger så mye som i 2010. Av beløpet på 60 milliarder kroner, fordelte 23 milliarder kroner seg på varer og 37 milliarder kroner seg på tjenester.

Det kommer frem i en ny rapport SSB har laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet.

Handelsnæringen møter økt konkurranse fra utenlandske nettbutikker. Denne statistikken gir oss en bedre oversikt over utviklingen i netthandel til og fra Norge, sier næringsminister Iselin Nybø, i en pressemelding.

Totalt brukte nordmenn 128 milliarder kroner med kort på nettet i 2018. Omtrent halvparten av dette beløpet la vi altså igjen i utenlandske nettbutikker. Ser vi på all norsk kortbruk i utlandet samlet, utgjør netthandelen også rundt halvparten av alle kjøp. Tilsvarende andel i 2010 var 25 prosent.

Tallene inkluderer kjøp gjort med betalingskort, men ikke kjøp betalt på andre måter, som eksempelvis ved bruk av PayPal eller Klarna.

Handler mest i EU

Selv om antall kjøp av varer over nett i utlandet har økt voldsomt, er beløpene mindre enn tidligere. I 2018 var hvert nettkjøp av varer og tjenester i gjennomsnitt på henholdsvis 274 kroner og 653 kroner, mot 556 kroner og 646 kroner i 2010.

En nedgang i beløpet for varer etter 2015 har sammenheng både med vekst i kjøp av digitale varer og tjenester for små beløp og at tollforskriften, som ga tollfritak for varer inntil 350 kroner inklusive transport og forsikring, ble innført i 2015, skriver SSB.

Over 90 prosent av handelen med norske kort på nett i utlandet i 2018 ble gjort på nettsteder i EU-land. Det ble særlig brukt store beløp i Sverige, Storbritannia, Irland og Luxembourg.

Del artikkel: