Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Norges Bank holder renten uendret – og varsler at den må holdes høy lenge

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. // Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank
Troligvis ikke noe rentekutt i år.
Jimmy Andersson

Norges Bank lar styringsrenten ligge uendret på 4,5 prosent. Det meldte sentralbanken under dagens pressekonferanse.

Renten har ligget på 4,5 prosent siden hevingen i desember i fjor, og det var ingen som ventet noen renteendring på møtet.

Slik vi nå vurderer utsiktene, vil renten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

ANNONSE

Komiteens vurdering er at renten er høy nok til å få prisveksten ned til målet på 2 prosent innen rimelig tid. Pengepolitikken virker innstrammende, og det er lav vekst i norsk økonomi.

Prisveksten avtar, men den er fortsatt klart over målet. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og høy lønnsvekst og en svakere krone bidrar til å holde prisveksten oppe, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Siden forrige rapport har prisveksten vært litt lavere enn anslått. På den annen side er den økonomiske aktiviteten litt høyere enn ventet, og lønnsveksten kan se ut til å bli litt høyere enn anslått.

Samtidig har renteforventningene ute økt, og kronen er noe svakere enn lagt til grunn.

Frem mot det neste rentemøtet i juni vil komiteen få mer informasjon om den økonomiske utviklingen. Vi vil da legge frem nye prognoser. Informasjonen vi har fått så langt kan indikere at det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn vi tidligere så for oss.

Del artikkel: